Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

"Kuidas müüa setot?" teatrifestivalil Tallinn Teater Treff Köismäe tornis 6.06

Setomaal kõneainet tekitanud ning Tartus hea vastuvõtu osaliseks saanud Taarka Pärimusteatri Noortestuudio lavastus „Kuidas müüa setot?“ etendub NUKU korraldataval rahvusvahelisel visuaalteatri festivalil Tallinn Teater Treff. 

Lavastust mängitakse 6. juunil Köismäe tornis kell 13.00 ja 16.30. Piletihind 5 eurot.

Festivali eesmärk on pakkuda elamusi maailma visuaalkunsti tipptegijatelt ning tutvustada uusi noori etenduskunstnikke.

"Noored seto juurtega tüdrukud muretsevad, mis Setomaal toimub. Nad rääkisid väga ausat ja väga valusat juttu. Neil oli valus rääkida ja ilmselt oli ka valus kuulata. Aga arvan, et see oli üks esimesi kordi üldse, kui nii tõsiselt nendest asjadest räägiti ja kus keegi seda niivõrd palavalt ja otse südamest välja ütles," arutles noorte juhendaja Anne Türnpu.

"Nuuristuudio etendüsel tull sääne tunnõh pääle, õt olõgi NO tiatri etendüsel, a õnnõ pall´o parebal ja valu säntsel, mia minnu ja mu rahvast isiklikult pututas. Piat tunnistamma, õt üllätüs oll Obinitsa seto seltsimaja kuurih toimunu’ etendüse aigu veiga suur, ma olõ-õs valmis nii korgõ kvaliteediga’ etendüse jaost." kirjeldas kodukohta tagasipöördunud seto Rein Järvelill oma teatrielamust pärast esietendust.

Lavastus käsitleb Setomaa probleeme noorte silme läbi nähtuna: Ühelt poolt peetakse julma jahti ideaalautentsusele ja teisalt on jälje üles võtnud turundajad, mõistnuna, et ei ole asja, mida seto temaatika abil müüa ei saaks. Omavahelises kisklemises on aga ära unustatud noored, kes hoiavad oma suu järjest kindlamalt kinni, teades, et igast nende sammust jääb maha vaid kriitika jalajälg.

Juhendaja Anne Türnpu. Tekstidega oli toeks Marion Jõepera. Mängivad Taarka Pärimusteatri noortestuudio noored Riin Tammiste, Helena Kesonen, Marija Jurtin, Kärt Blum, Krista Keedus, Eve Ellermäe.

ERR uudisteportaalis on võimalik tutvuda Aktuaalse Kaamera uudistelõiguga 4. juuli esietendusest.

Vikerraadios 6. oktoobri Kultuurikaja saates (alates 15. minutist) avavad selle lavastuse saamislugu ning tausta noorte juhendaja Anne Türnpu ning dramaturg Marion Jõepera. Seto kultuuri nihkest kõneleb Ott Heinapuu

2007. aastal asutatud Taarka Pärimusteatri eesmärgiks on seto kultuuri hoidmine ja arendamine teatri vahendite ja võimaluste kaudu. Taarka Pärimusteatri Noortestuudio noorte põhituumik on saanud teatriõpet Tanel Jonase, Merle Jäägeri ning Ain Mäeotsa käe all.

Etenduse toimumist toetavad KULKA, Piiriveere Liider, Maaelu Arengu Euroopa Liidu Põllumajandusfond (EAFRD) ning EAS Setomaa Arenguprogramm.

Info festivali kohta ja Taarka Pärimusteatri esinemise kohta.

Helena Kesonen
Taarka Pärimusteatri tegevjuht
taarkateater@setomaa.ee
56 884 999