Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sõktõvkari püstitati Permi Stefani kuldkuju

20.05.2013

Mai algul püstitas Vene Õigeusu Kirik Komimaa pealinna mälestusmärgi komide ristiusku pöörajale ja komi kirjakeelele aluse pannud Permi Stefanile, mis kujutab endast kohaliku kultuuriloolase hinnangul vaid kiriklikku glamuuri ega ava pühaku tõelist olemust. 

Kultuuriteadlane Aleksandr Kotõljov selgitas eelmisel nädalal peetud komi kirjakeele päeva üritusel, et 15. sajandil kujutati Permi Stefanit kirikliku renessansi tegelasena, kes õppis vanakreeka keelt ning lõi ainulaadse komi tähestiku. 

Komi kirjakeele loojaks peetav Stefan Hrap (hiljem Permi Stefan) lõi aastatel 1372–1375 ainulaadse 24 tähega komi tähestiku anburi ja tõlkis selle alusel komi keelde usutekste. Komi tähed sarnanesid vanaslaavi ja kreeka tähtedega. 

Permi Stefanit on kujutanud ka tänapäevased komi kunstnikud, kes on piltide alltekstiga tahtnud näidata inimese suhet Jumalaga või jumalikku valgust. Kotõljovi arvates ei leia seda kõike aga linnaväljakule püstitatud kuldkuju juurest – see väljendavat ainuüksi kiriku hiilgust. 

Finugor: Ученый: "Памятник Стефану Пермскому в Сыктывкаре - это церковный гламур"