Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soomes ilmus vienakarjala murde õpik

20.05.2013

Soomes ilmus karjala keele vienakarjala ehk päriskarjala murde õpik, mis on mõeldud karjala keele õppimiseks nii Soome tudengitele kui ka karjalastele endile.

Õpiku autor on Petroskoi ülikooli karjala ja vepsa keele kateedri juhataja ning ka Ida-Soome ülikooli õppejõud Pekka (Pjotr) Zaikov, kelle jaoks on päriskarjala keel emakeel. 

Uus õppevahend on kirjutatud läbinisti päriskarjala murdes. Soomlastel on sellest kerge aru saada, sest päriskarjala keel ja soome keel on üksteisele üpris lähedased. Õpik sisaldab palju harjutusi karjala keele foneetika õppimiseks, aga ka rohkesti lugemistekste.

Päriskarjala murret räägivad Valge mere ääres Karjala põhjaosas elavad karjalased. Alates 1992. aastast, kui pandi paika ortograafiareeglid, on vienakarjala murre koos livvi ehk aunusekarjala murdega Venemaal Karjala vabariigis ametlikud karjala kirjakeeled.

Soomes müüakse raamatut umbes 25 euroga. Õpiku hankimiseks võib pöörduda ka Karjala Haridusseltsi: toimisto@karjalansivistysseura.fi.

Finugor: Soomes ilmus karjala keele päris-karjala dialekti õpik

Finugor: В Суоми вышел учебник собственно-карельского наречия карельского языка