Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolek 24.05

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolek toimub reedel, 24. mail 2013 kell 15.00–18.00 Okupatsioonide Muuseumis, Toompea 8, Tallinn.

P ä e v a k o r r a s:

1. Rakenduslik osa.
2. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse 2012. aasta majandusaasta aruanne (Viia-Kadi Raudalainen, Ingrid Loit).
2.1. 2012. aasta tegevusaruanne.
2.2. 2012. aasta finantsaruanne.
2.3. Revisjonikomisjoni arvamus, audiitori hinnang.
2.4. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
3. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevus 2013.
3.1. 2013. aasta tegevuskava
3.2. 2013. aasta eelarve
3.3. 2013. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
4. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
5. Soome-ugri rahvaste 6. maailmakongress ja seonduvad tegevused (Tõnu Seilenthal, Andres Heinapuu).
6. Ettepanekud arengukavasse 2014–2018.
7. Kohapeal algatatud küsimused (liikmesorganisatsioonide sõnavõtud).
8. Muud küsimused ja seltskondlik koosviibimine.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava