Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Tartus algab soome-ugri keelte grammatikakonverents

05.06.2013

Soome-ugri keelte grammatika uurijad kohtuvad homme Tartu ülikoolis algaval konverentsil, et vaadelda nende keelte grammatikat uuemate keeleteooriate valguses.

See on juba neljas rahvusvaheline konverents sarjast "Grammatika ja kontekst: uued vaatenurgad Uurali keelte uurimises" (Grammar and Context: New Approaches to the Uralic Languages).

Ürituse korraldaja Liina Lindströmi sõnul on rahvusvahelistel keeleteaduse-alastel konverentsidel uurali keeli käsitlevaid ettekandeid vaid üksikuid ning enamasti käsitletakse ka siis suurema kõnelejate arvuga ja oma rahvusriigiga keeli nagu soome, ungari või eesti keel.

"Sellel konverentsil on lisaks neile rohkelt ettekandeid ka komi, udmurdi, mari, ersa, handi, mansi, nganassaani, tundraneenetsi ja teiste keelte kohta, samuti meile lähemate keelte, nagu liivi ja vadja keele kohta," sõnas Lindström.

Konverents peaks andma hea pildi uurali keelte uurimise hetkeseisust. Ühtlasi tihendab see ka kontakte uurali keelte uurijate vahel, kes töötavad igapäevaselt nii Euroopa eri maades kui ka USAs.

Konverentsi peaesinejateks on Casper de Groot Amsterdamist, Maria Vilkuna Helsingist, Leelo Keevallik Linköpingist ja Gerson Klumpp Tartust. Konverentsil on peale üldsessioonide ka viis teemasessiooni. Kavas on üle 90 ettekande. Osalejaid on Eestist, Soomest, Ungarist, USAst, Saksamaalt, Venemaalt, Suurbritanniast, Tšehhist ja mujalt.

Konverents on järjeks samateemalistele sümpoosionidele, mida on peetud Ungaris ja Soomes: 2004. ja 2011. aastal Budapestis ning 2007. aastal Helsingis.

Korraldajateks on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool. Konverents toimub Philosophicumis, Jakobi 2.

Rohkem infot konverentsi ja kava kohta