Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjalased nõudsid UNESCO konventsiooniga liitumist

10.06.2013

VII съезд карелов в Пряже предложил поощрять за знание национальных языковKarjala rahva 7. kongressi delegaadid võtsid foorumi lõppedes vastu keele ja kultuuri säilitamisele keskendunud resolutsiooni, milles nõutakse ka UNESCO vaimse kultuuripärandi konventsiooni allkirjastamist. 

Karjalased pöördusid Venemaa presidendi poole palvega liituda konventsiooniga, mis kaitseb põlisrahvaste keelt, kultuuri, traditsiooni ja kombeid.

Resolutsioon sisaldab ka nõudmisi ja soovitusi kohalikele võimudele. Näiteks on seal ettepanek maksta kohalikke keeli oskavatele kultuuri-, kunsti- ja meediatöötajatele palgalisa ning tõlkida karjala keelde pakenditel olev teave.

Kongressil osalenud palusid vabariigi võimudelt mitte sulgeda rahvuspiirkondades asuvaid koole ning töötada välja keeleõpetusprogrammid.

Kongressil tõstatus ka küsimus karjala keelele riikliku staatuse andmisest, sest Karjala on ainus Venemaa rahvusvabariik, kus on vaid üks riigikeel. Pealegi on Venemaa keelteseaduses sätestatud, et riigikeeled tohivad kasutada vaid kirillitsat. Samas on jäetud võimalus erandite tegemiseks eraldi seadustega. 

Karjalaste kongress kogunes 7. juunil Prääsäs ning sellel osalesid Karjala vabariigis, Tveri oblastis, Peterburis ja Soomes elavad karjalased. Kongressil esines soomekeelse tervituskõnega ka vabariigi juht Aleksandr Hudilainen, kes on ise rahvuselt ingerisoomlane.

Республика Карелия: VII съезд карелов в Пряже предложил поощрять за знание национальных языков

Finugor: Глава Карелии ждет от VII Съезда карелов "полезных результатов"


Finugor: Алексей Цыкарев: Вопрос о государственном статусе карельского языка нельзя исключать из повестки дня