Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ungari presidendi visiit tõi esile soome-ugri koostöö

21.06.2013

Ametlik tervitustseremoonia KadriorusUngari presidendi János Áderi riigivisiidil Eestisse tõstatus ka soome-ugri riikide koostöö teema, kuigi peamiselt olid jutuks Euroopa Liidu probleemid.

"Eestit ja Ungarit – kahte head liitlast – seovad soome-ugri juured ning sarnane lähiminevik, Ent eelkõige ühendab meid Euroopa" sõnas president Toomas Hendrik Ilves kohtumisel oma Ungari ametivennaga.

Presidendi kantselei teatel kinnitasid Ilves ja Áder valmisolekut toetada jätkuvalt soome-ugri rahvaste kultuurilisi püüdlusi, nimetades oma kohuseks toetada ka Venemaal elavaid soome-ugri rahvaid, kes rikastavad maailma väikerahvaste keele, kultuuri ja traditsioonidega.

"Otsa ei saa ka meie ühised pingutused omariikluseta soome-ugri rahvaste toetamiseks. Traditsiooniline kolme Moskvas resideeriva suursaadiku iga-aastane ühiskülastus ühe Venemaa soome-ugri rahva juurde viis tänavu Komisse. Meie ülikoolides jätkuvad soome-ugri toetusprogrammid, toimib rahvadiplomaatia," sõnas Eesti president Sausti mõisas pidulikul õhtusöögil.

"Abikäe osutamine muutub küll üha keerulisemaks, kuid selle vajajaid ei tohi unustada," möönis ta. "Nad on osa meie rahvuste juurestikust. Just selleks, et juured ei ununeks, vajame ühiseid sümboleid."

Ilves tunnustas ka Ungari otsust tähistada Eesti hõimupäevaga samal ajal sugulasrahvaste päeva: "Selle aasta oktoobrikuu kolmandal laupäeval soome-ugri rahvaste auks Eesti lippu heisates rõõmustab mind teadmine, et ka kaardil kauges, ent hinges lähedases Ungaris lehvivad meie kõigi auks riigilipud."

Eesti riigipea tõi oma kõnes esile ka Eesti-Ungari suhteid edendavaid inimesi: Bereczkite kultuurisaadikute perekonda, kelle mullu manalateele läinud pereisa Gábori teeneid eesti kirjanduse ja keele vahendamisel on võimatu üle hinnata, ning aukonsuleid Mall Hellamit, István Báni ning Andres Bereczkit.

President Ilves Ungari riigipeale: eelkõige ühendab meid Euroopa

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves pidulikul õhtusöögil Ungari Vabariigi presidendi János Áderi ja proua Anita Herczeghi auks Sausti mõisas 20. juunil 2013