Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Obinitsa jätkab soome-ugri kultuuripealinna konkursil

28.06.2013

Setomaa kultuurikeskus Obinitsa, Ida-Udmurdimaal asuv Starõje Bõgi ja Karjala vabariigis Suojärvi rajoonis paiknev Veskelys (Veškelitsa) pääsesid soome-ugri kultuuripealinna 2014 konkursil teise vooru. 

Nende kõrval kandideeris kultuuripealinnaks veel viis küla ja asulat: Handi-Mansimaal asuvad Kazõm, Kõšik ja Russkinskaja, Mordvamaal ersade asustusalal paiknev Semilei ning Õbi küla Komimaalt.

Teise vooru võistlus peetakse 8. juulil Eesti Moskva saatkonnas, kus finalistidel on võimalus näidata oma esitlusi.

Kolme lõppvooru jõudnud kandidaadi vahel teeb žürii valiku augustiks. Esimene soome-ugri kultuuripealinn kuulutatakse välja 5.–7. augustini Helsingis toimuval soome-ugri rahvaste noorteühenduse MAFUN kongressil.

Žüriisse kuuluvad MAFUNi president Vassili Nemetškin Mordvamaalt, handi kirjanik Jeremei Aipin, karjala muusik Arto Rinne, eesti lavastaja Anne Türnpu ja udmurdi laulja Nadežda Utkina.

Kultuuripealinna tiitlikandjalt oodatakse vähemalt 12 teemakohast üritust sisaldavat kultuuriprogrammi, millest üks koondaks nendeks päevadeks piirkonda olulise osa soome-ugri kultuurimaailmast ja aktivistidest.

Kultuuripealinnade programmi eestvedaja, MTÜ U-Pööre juht Oliver Loode selgitas Finugorile, et Soome ja Ungari ei esitanud konkursile ühtki kandidaati, kuigi korraldajatel oli kavas anda kultuuripealinna tiitel nelja aasta jooksul rotatsiooni korras igasse tinglikult neljaks jaotatud soome-ugri regiooni: läänemeresoomlastele, põhjarahvastele, Kesk-Venemaa soomeugrilastele ning ungarlaste asualadele.

Soomes plaanis projektiga liitumist Lieksa väikelinn, kus asub karjala kultuuri keskus, kuid lõpuks ei leidunud seal Loode sõnul piisavalt huvitatuid. Ungari aladelt ei tulnud samuti ühtki avaldust, kuigi korraldajad saatsid ligi 40 kirja Ungarisse, Austriasse, Slovakkiasse, Rumeeniasse, Serbiasse, Horvaatiasse ja Ukrainasse.

Loode sõnul jäi Ungari konkursist eemale ka seetõttu, et sealsed noorteorganisatsioonid ei ole liitunud soome-ugri noorteühendusega MAFUN. Kultuuripealinnade valimise idee tuli MAFUNi liikmetele Euroopa kultuuripealinnade programmist, kuid selle eesmärgiks on kaasata ja tutvustada soome-ugri vaimsete keskustena eeskätt väiksemaid kohti. 

Soome-ugri kultuuripealinnade programm on mõeldud piirkondade arengu hoogustamiseks, seetõttu ei näe Loode soomlaste ja ungarlaste väljajäämises erilist probleemi. "Sellised alad, kus soome-ugri solidaarsusel ja hõimurahvaste tähelepanul on suurem väärtus, asuvad peamiselt Venemaal," selgitas ta. 

Kultuuripealinnade projekti kaudu on võimalik tugevdada ühtset soome-ugri identiteeti hõimurahvaste seas, tõsta teadlikkust soome-ugri rahvastest ning teadvustada avalikkusele, et soome-ugri liikumine on osa veelgi globaalsemast põlisrahvaste liikumisest.

Programmi dokumendid vene ja inglise keeles

Oliver Loode ettekanne soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressil:
"Soome-ugri maailma kultuuripealinnad" inglise keeles ja vene keeles.

Finugor: В конкурсе культурных столиц финно-угорского мира определилась тройка финалистов

Finugor: За звание культурной столицы финно-угорского мира поспорят восемь сел и деревень - от Эстонии до Югры

Facebook: Finno-Ugric Capitals of Culture