Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soomes saab märkida emakeeleks kuut saami keelt

01.07.2013

Soome rahvastikuregistrikeskuses saab nüüdsest emakeeleks märkida ühe kuuest erinevast saami keelest, teatas YLE.

Kui varem oli registri keelevariantides lihtsalt saami keel, siis nüüdsest saavad Soome elanikud märkida, kas nende emakeel on põhjasaami, inarisaami, koltasaami, lõunasaami, kildinisaami või luulesaami.

Juuni keskel võttis Soome rahvastikuregistrikeskus kasutusele uue keelekoodide süsteemi. Saamid saavad oma andmeid uuendada kas interneti või kirja teel.

YLE: Äidinkieleksi voi nyt merkitä yhden kuudesta eri saamenkielestä