Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Heinike Heinsoo käis Jõgõperäl vadja keelt õpetamas

01.07.2013

Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte dotsent Heinike Heinsoo korraldas Vadjamaal juba neljandat aastat järjest vadja keele suvekursuse, kus Janika Oras ja Leanne Barbo õpetasid ka muusikat ja tantsu.

Keeleõppes on viimastel aastatel osalenud peamiselt kaheksa eakat kohalikku vadjalast. "Need on inimesed, kellel on üsna korralik passiivne vadja keel olemas, aga kes seda tegelikult õieti kunagi kõnelnud pole," selgitas Heinsoo.

Enamik osalejatest oli Luuditsa külast, mõned ka Jõgõperält. Laulu- ja tantsutundides osalesid kahel päeval ka laululapsed, kes harjutasid vadjakeelseid laule – neid oli eri päevadel kokku umbes kuus.

27.–30. juunil aset leidnud vadja keele ja kultuuri suvekursuse rahastus tuli Inkerin Kultuuriseura projektidest, nii nagu eelmistelgi kordadel.

Kursuse tunnid peeti viimast korda Jõgõperä (Krakolje) koolimajas, sest alates sügisest hakkab kool tegutsema uues majas Lenrõbas ehk Ust-Luga asulas.

"Ühel päeval osalesime jumalateenistusel valmiva kiriku tšassovnas, käisime ühe kursuslase poja haual, kus papp mulla õnnistas, ning pärast seda Pihlaala pühas allikas ennast vette kastmas," jutustas Heinsoo.

Kursuslased käisid ka Monastõrki muuseumis, mille on rajanud agar vadja aktivist Veantina Babkina. Õpetajad ööbisid uues vadja muuseumis, mis on põhimõtteliselt valmis ehitatud, aga veel ei toimi, sest pole eksponaate, töötajaid ega ametlikku avamisluba.