Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ust-Luga linnaehitusplaane pole maha maetud

03.07.2013

Vadjalaste aladele Lauga jõe suudmesse rajatava sadama juures asuvast Ust-Luga külast saab linn, teatas Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenkov seal töövisiidil olles.

Juba 1. septembril avatakse Lenrõba kvartalis 350 õpilasele mõeldud keskkool. Ehitus veel käib, kuigi veevarustuse ja kanalisatsiooniga olevat probleeme. Kuberner nentis, et ehitustööde laiendamiseks tuleb luua vajalik taristu: rajada teed ja sotsiaalobjektid.

Juba viis aastat tagasi koostasid sadamaehitajad plaani, et Lauga jõe suudmesse tuleb Pärnu-suurune umbes 35 tuhande elanikuga linn. 2017. aastaks peaksid valmima eluasemed 24 500 inimesele ja 2025. aastaks
34 500 inimesele. Kaubasadama võimsus peaks aastaks 2015 paisuma 170 miljonile tonnile.

Kohalviibinute sõnul kerkib uusi maju praegu paarituhandese elanikkonnaga Lenrõbasse küll, kuid kaugeltki mitte sellises mastaabis. Kuberner lubas, et veel tänavu algab uue lasteaia ja spordikompleksi ehitamine.

Sadama ja linna laienemisega on löögi alla sattunud kolm vadja küla, kus elab tänini umbes 30 vadjalast. Jõgõperä (Krakolje) jääb ehitusplaani järgi täielikult linna sisse, Liivtšülä (Peski) ja Luuditsa (Lužitsõ) aga osaliselt sadama majandustsooni.

Esialgu oli linnaehitajatel plaanis vadjalaste majad üldse lammutada, ent pärast seda, kui Vene keeleteadlased ja etnograafid pöördusid pärast ehitusplaani avalikustamist 2008. aastal võimude poole palvega kaitsta vadjalasi hävingu eest, lubas ehitusfirma majad Jõgõperässe alles jätta ning kogu linnaehituses vadja ja isuri rahvuslikku stiili säilitada.

Ehitusfirma esindajad püüdsid isegi väita, et sellist rahvast pole üldse olemas, kuid juba samal 2008. aastal tunnistati vadjalased Venemaal Põhjala põliseks väikerahvaks.

Vahepeal on ehitustööd mõnevõrra soikunud, kuid paar nädalat tagasi saabus taas teade, et loomisel olev vadja rahvuskultuuripark jääb sadamasse rajatava põllumajandustoodangu ümbertöötlemiskompleksi sanitaarpiirkonda. Ust-Luga rahvasaadiku Marina Petrova sõnul takistab see vadja rahval oma seaduslike õiguste rakendamist. 

Кингисепп-сегодня.рф: Новый терминал в Усть-Луге вторгнется в границы культурного парка

47 news: Усть-Луга станет городом