Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vadjalased võivada saada omanimelise muinaskala

10.07.2013

Narva karjäärist leiti enneolematu kivistunud kalaliik, mis võib saada meie hõimurahva vadjalaste nime, kirjutab Rein Sikk Eesti Päevalehes.

Kivimikihte otsima läinud teadlased leidsid umbes 394 miljonit aastat vana kalafossiili Vadja kihistust, seepärast kaaluvad nad anda leiule vadjalaste nime.

Kivistise soomused meenutavad illustratiivsel pildil oleva kala omi. Kala oli umbes meetripikkune, sest tema kolju on paarikümnesentimeetrine ja soomuskatte tükk 30 cm laiune.

Paleihtüoloog Elga Mark-Kurik rääkis Eesti Päevalehele, et sellised kalad on tegelikult inimese kauged sugulased, neist arenesid loomad.

Iidsete kalade uurijad algab nüüd kivistise kirjeldamine ja kontakteerumine teiste Devoni ajastu uurijatega, et leiust teaduslikke teadmisi saada.

Devoni ajastu vastab ajavahemikule 416–359 miljonit aastat tagasi. Devoni kivimite paksus Eestis võib kohati ulatuda 500 meetrini, kõige paksemad ladestud on Kagu-Eestis.

Tähtsamateks tolleaegseteks kivististeks on Vikipeedia andmeil lõuatud, rüükalad, akantoodid ning vihtuimsed kalad või nende soomused. Leidub ka kopskalade ja kiiruimsete kivistisi ning Pärnu lademest on leitud psilofüütide ehk algeliste maismaataimede jäänuseid.

Rein Sikk: Geoloogid leidsid Eestist enneolematu kalaliigi kivistise (Eesti Päevaleht)