Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ersa rahvuskongress nõudis tunnustust rahvana

10.07.2013 

Mordvamaa pealinnas kogunes eile 4. ersa rahva kongress, mis nõudis oma resolutsioonis ersade tunnustamist rahvana ja loobumist halvustavast nimetusest "mordvalased".

Erzjan' Inekužo avamisel mängis ansambel Toorama, tähtsamad ersa rahvusaktivistid pidasid kõnesid. Kongressil osales umbes 60 delegaati.

Ersade ees esinesid injazor ehk ersade vaimne ja poliitiline juht ning ersa keele päästefondi esimees Kšumantsjan' Pirguž (Grigori Mussaljov), kongressi  täitevkomitee aseesimees Erjuš Vežai (Boris Jerjušov) ning ersa eepose "Mastorava" autor Aleksandr Šaronov, kes kuulusid koos opositsioonilise ajalehe Erzjan Mastor peatoimetaja Jevgeni Tšetvergoviga ka kongressi presiidiumi.

Kongress võttis vastu resolutsiooni, milles on märgitud, et ersade vähenemine 300 000 inimese võrra viimase veerandsaja aasta jooksul on demograafiline katastroof, millele võimud kahjuks piisavat tähelepanu ei pööra.

Ersa kongress märkis, et nii föderaalvalitsus kui ka kohalikud võimud teostavad Mordvamaal ersa rahva suhtes põhiseadusvastast mordvaniseerimispoliitikat, mille käigus on viimase 15–20 aasta jooksul loodud pseudoorganisatsioonide võrk elanikkonna venestamiseks ning sotsiaalsete algatuste summutamiseks.

Resolutsioonis märgiti sedagi, et võimud ei lubanud ersa rahva poolt valitud delegaate mullusügisesele soome-ugri maailmakongressile.

Kongress möönis, et ersa keele kõrvalejätmine haridussüsteemist ja kultuuriasutuste tööst rikub nii rahvusvahelisi kui ka Venemaa õigusnorme. Nõuti ka ersakeelse meedia laiendamist.

Nimetus "mordvalased" tuleks kongressi resolutsiooni kohaselt tunnistada vananenuks nagu on tunnistatud votjakid (udmurdid), tšeremissid (marid), permjakid (komid) ja loparid (saamid). Ersad tuleks lisada rahvuste nimekirja ja lugeda neid üles ka rahvaloendusel.

Kongress pani pahaks, et poolemiljonilise rahva kohta kasutatakse selliseid sõnu nagu subetnos, hõim või etniline rühm.

Finugor: В Саранске проходит Конгресс эрзян (фото, видео)