Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ižkaris jäi vähemaks udmurdi filoloogia õppekohti

17.07.2013

Udmurdi riiklikus ülikoolis vähendati tänavu udmurdi filoloogia erialal eelarvelisi kohti kümne võrra, teatas Uralistica.

Sel aastal sisseastujad kandideerivad 22 eelarvelisele kohale, eelmisel aastal oli kohti 32. Praeguseks on udmurdi filoloogia õppimiseks avalduse esitanud 38 inimest, konkurents on 1,7 inimest kohale.

Samas lisandus tänavu udmurdi filoloogia erialal kaks kaugõppekohta – vastu võetakse üheksa inimest – ning kolm magistrantuurikohta – sinna võetakse õppima 13 inimest.

Ülikooli sisseastumiskomisjoni esindaja selgitas Uralisticale, et eelarveliste kohtade vähendamine on seotud Venemaa haridusministeeriumi plaaniga vähendada tänavu pedagoogiliste erialade kohti. Järgmisel aastal plaanib ülikool kaotatud õppekohad taastada.

Uralistica: Министерство образования РФ отказало в подготовке учителей удмуртской филологии