Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Moskva teatriinstituuti asub õppima 12 komi

18.07.2013

Moskva Štšukini-nimelisse teatriinstituuti võeti vastu 12 Komimaa noort: neist kümme eelarvelisele ja kaks tasulisele kohale. 

Komid moodustavad Vahtangovi-nimelise teatri juures tegutseva maineka teatrikooli uuest kursusest kolmandiku – eelarvelisi kohti oli instituudis 30.

Komi noorte suunamise Moskva teatrikooli algatas Komimaa rahvusteatri kunstiline juht Svetlana Gortšakova. Tema sõnul õppis sarnane komi kursus Moskvas ka 30 aastat tagasi.

Noored läbisid kolm sisseastumisvooru Komimaa rahvusteatris, kus 48 soovijast valiti välja parimad. Komi vabariigi haridusminister ja teatrikool olid koos Venemaa haridusministeeriumiga jõudnud kokkuleppele, et komidele eraldatakse kümme tasuta ja viis tasulist kohta.

Kolm tasulist kohta jäigi täitmata, sest 6000-eurone õppemaks käis paljudele üle jõu. Pealegi on kursuse lõpetanutel kohustus töötada viis aastat Komimaa rahvusteatris, kus palgad ei ole kuigi suured.

Sisseastunute seas on viie Komimaa rajooni noori. Enamik pidavat komi keelt valdama, vaid üks Põhja-Komist pärit noormees oli lubanud komi keele õpingute ajal selgeks saada. Komi teater korraldab lähimal ajal konkursi Moskvasse saadetava komi keele õpetaja leidmiseks, kes hakkab kogu kursusele keeletunde andma.

Komi rahvusteater kuulutas tulevaste üliõpilaste konkursi välja juba mullu kevadel, kuid osadega algas koostöö veelgi varem. Kolmandik sisseastunutest töötas juba lõppenud hooajal poole kohaga teatris, mängides etendustes kõrvalosatäitjaid.

Teater maksab oma üliõpilastele lisastipendiumi ja võimaldab neil aasta jooksul Moskvas ettevalmistatud etendusi suvel Komimaal mängida.

Štšukini-nimeline teatrikool on ennegi rahvusteatritele näitlejaid koolitanud: tänavu lõpetas Lõuna-Osseetia rühm, kolmandal kursusel aga õpivad Kabardiiin-Balkaari vabariigi esindajad.

БНК: Из тридцати бюджетных мест в «Щуке» десять досталось абитуриентам из Коми


progorod11.ru: 10 абитуриентов из Коми поступили в «Щуку»