Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eva Sepping sõidab Komimaale kunstilaagrisse

31.07.2013

authorEesti kunstnik Eva Sepping sõidab Komimaale visuaalkunsti laagrisse, kus osalevad soome-ugri kunstnikud teevad etnograafilise materjali põhjal pilte, jagavad omavahel kogemusi ja korraldavad näituse.

2.–13. augustini toimuval ühisüritusel Kljukva osaleb kaks kuraatorit ja 14 kunstnikku peamiselt Komimaalt, aga ka Moskvast ja Jaroslavlist.

Laager tuleb kokku Kozlovka külas, viimastel päevadel korraldatakse näitus Sõktõvkaris. Plenaariumiks nimetatud ettevõtmine keskendub tänavu graafikale, osalised illustreerivad jutustusi ja muinasjutte. Fotograafid ja disainerid aitavad sellest kokku panna raamatu.

Eva Sepping on Eesti kunstiakadeemia doktorant, varem on ta lõpetanud Tartu ülikooli lähiajaloo eriala. Tema uurimisteemaks on rahvuslikud ideoloogiad 21. sajandi visuaalkultuuris.

Ta on osalenud mitmel EKA soome-ugri ekspeditsioonil ja uurimisreisil soome-ugri aladele, kujundanud Hõimukalendri 2011 ning hulgaliselt Fenno-Ugria Asutuse korraldatud ürituste plakateid.

Sepping sõidab Komimaale kunstilaagrisse Venemaa soome-ugri kultuurikeskuse ja MTÜ Fenno-Ugria asutuse vahendusel ning Kljukva korraldajate Sõktõvkari riikliku ülikooli ja Komi vabariigi kultuuriministeeriumi toetusel.