Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eesti noored sõidavad Helsingisse MAFUNi kongressile

31.07.2013

Nelja Eesti noorteühenduse esindajad sõidavad mõne päeva pärast Helsingis algavale soome-ugri noorteühenduse MAFUN kongressile.

Peale juba mõnda aega MAFUN liikmeks olnud MTÜle U-Pööre lähevad kongressile ka vastloodud seltsing Fenno-Ugria Noored, Tartu ülikooli etnoloogia ja folkloristika tudengite ühendus Tartu Nefa Rühm ning Eesti setode esindajad. 

5.–7. augustini peetavale kongressile on registreerunud ligi sada inimest, teatab Uralistica. Peamisteks teemadeks saavad MAFUNi reform, uus arengustrateegia ja laienemine, ühenduse registreerimine.

Kongressi alguspäeval peetakse plenaaristung, kus kuulatakse ära kahe aasta aruanne ning arutatakse ühenduse edasist arengut. Järgmise päeva sektsioonides ja töörühmades arutatakse veel Venemaal ja mujal elavate soome-ugri rahvaste esindajate koostöö tõhustamist ning vähemuskeelte toetamist.  

7. augusti lõppistungil võetakse MAFUNi liikmeteks uued organisatsioonid, tehakse otsus ühenduse reformimise kohta ning korraldatakse uue juhatuse, presidendi ja asepresidentide valimine. Eestlased esitavad praegu Eestit esindava Oliver Loode asemel uue kandidaadi ühenduse juhatusse aastateks 2013–2015.

MAFUNi kongressil tehakse teatavaks ka soome-ugri kultuuripealinn 2014, mille leidmiseks korraldati MTÜ U-Pööre juhi Oliver Loode eestvõttel konkurss, Eestist on konkursisõelal Obinitsa, veel jätkavad konkursil Starõje Bõgi ja Karjala vabariigis Suojärvi rajoonis paiknev Veskelys (Veškelitsa).

1990. aastal Joškar-Olas loodud soome-ugri noorteühenduse MAFUN töös saavad osaleda vaid piirkondlikud organisatsioonid. Eestlased olid MAFUNis aktiivsed ühenduse algusaastatel, aastatel 1997–2000 juhatas organisatsiooni Jaak Prozes.

Vahepeal muutus MAFUN peaaegu täiesti Venemaa-siseseks organisatsiooniks, alles paar aastat tagasi hakkasid selle tegevuse vastu huvi tundma Helsingi ülikooli sukukansavaliokunta ja Sukukansojen Ystävät RY.

Hiljem liitus MAFUNiga ka Eesti MTÜ U-Pööre ning selle juht Oliver Loode valiti koos Soome esindaja Sampsa Holopaineniga organisatsiooni juhatusse.

Uralistica: На участие в XI Конгрессе МАФУН заявлено уже около 100 человек