Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vadjalased protestivad sadamaehitiste vastu

04.09.2013

Vadjamaal Laugasuu sadama lähedal asuva Luutsa küla elanikud saatsid Leningradi oblasti ja Kingissepa rajooni võimudele protestikirja uue tootmis-logistikakeskuse rajamise vastu.

73 allkirjaga pöördumises on märgitud, et küla piiril on juba olemas kõrgeimasse ohuklassi kuuluv veeldatud süsivesinike ümberlaadimiskompleks ning teise ohuklassi lao-logistikakeskus ja konteineriterminal.

Veel ühe tööstuskompleksi ehitamine mõjub pöördumise koostajate meelest halvasti keskkonnatingimustele ning toob pikemas plaanis kaasa vadja rahva hävingu, sest ettevõtete sanitaartsoonis ei tohi olla ei elumaju ega puhkealasid.

Luutsas aga elavad inimesed ning sinna on kavas rajada ka vadja rahvuskultuuripark. Kirjas on toonitatud, et vadjalased tunnistati 2008. aastal Venemaa väikeseks põlisrahvaks, kelle traditsioonilised elu- ja majandustegevuse alad on keskkonnakaitseseaduse alusel kaitse all.

Ust-Luga maa-asula administratsioon saatis mullu juunis Kingissepa rajoonivalitsusele kirja, milles on kõik kompleksi ehitamist takistavad asjaolud üles loetletud, kuid ettevõtte investor Severo-Zapadnõi Agropromõšlennõi Aljans saatis ikkagi tänavu aprillis ehitusloa saamiseks taotluse.

Luutsa elanike pöördumine