Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Putin andis 5 miljonit soome-ugri separatismi tõkestamiseks

11.09.2013

Mordvamaa vabaühendused said 13 projektitoetust Venemaa presidendi fondist; suurim summa – viis miljonit rubla – läheb Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsioonile rahvaste eraldatuse ja separatismi tõkestamiseks.

Saranskis peakorterit omav ühendus esitas toetuse saamiseks projekti, mis näeb ette portaali финно-угры.рф loomist interneti kirillitsa-tsoonis.

Loodav portaal jagab tulevikus teavet Venemaa soome-ugri rahvaste kohta. Koduleht saab interaktiivse osa, sinna koondatakse avaliku arvamuse uuringuid soome-ugri rahvaste asualadel, koostööle kaasatakse projekti eestvedajate meelest positiivse meelsusega ajakirjanikke ja blogijaid. 

Projekt on mõeldud avaliku arvamuse kujundamiseks ning rahvastevahelise koostöö arendamiseks, et saada üle rahvuslikust eraldatusest, natsionalismist ja separatismist soome-ugri rahvaste keskkonnas, kirjutab ajaleht Izvestija Mordovii.

Известия Мордовии: Общественные организации Мордовии получили гранты Президента страны