Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Euroopa tähistab täna keeltepäeva

26.09.2013

Täna tähistatakse kogu Euroopas keeltepäeva, et rõhutada avalikkusele keeleõppimise tähtsust, kasvatada teadmist, et kõik Euroopas kõneldavad keeled on väärtuslikud ning julgustada ja toetada elukestvat keeleõpet.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse vahendamisel tutvustasid Tartu Ülikooli udmurdi doktorandid Irina Rešetnikova ja Nataša Batalova täna lastekirjanduse keskuses udmurdi keelt ja kultuuri, näitasid pilte ja lugesid muinasjutte.

Kui eelmistel aastatel on Eestis keeltepäeval korraldatud messilaadne ettevõtmine, siis tänavu tähistatakse keeltepäeva jutuvestmis- ja keeletundidega lasteaialastele ja õpilastele ning peetakse selge keele konverents.

Konverentsiga soovitakse tõmmata seadusandjate, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste tähelepanu eesti õigus- ja halduskeele olukorrale ning taotleda mõtteviisi muutust.

Rahvusvahelise kogemuse najal näidatakse konverentsil, kuidas liikuda selgema keelekasutuse poole nii avalikus kui ka erasektoris. Selgekeelsed õigusaktid, avalduste vormid, juhised, arengukavad ja ravimiinfo on esimesel lugemisel mõistetavad, mis säästab aega, vähendab halduskoormust ja -kulu ning parandab asutuste mainet.

Raamatukogubuss Katariina Jee pakub keeltepäeva nädalal külastajatele valikut keeleõppe- ja reisiraamatutest ning jagab auhindu keeleteemalise viktoriini tegijatele. Nagu juba traditsiooniks on kujunenud, toimub keeltepäeval ka veebiviktoriin õpilastele.

Keeltepäeva tähistatakse alates 2001. aastast Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni algatusel, et seeläbi tähtsustada kõiki Euroopas kõneldavaid keeli: nii suure kõnelejaskonnaga keeli kui ka murdeid, nii põliskeeli kui ka uusi keelekujusid.

Euroopa on keelte poolest väga rikas: lisaks Euroopa Liidu 24 ametlikule keelele räägitakse siin enam kui 60 piirkondlikku või vähemuskeelt ning muudest riikidest pärit inimeste keeli.

Igal aastal korraldatakse keeltepäeval kõikjal Euroopas mitmesuguseid keeleteemalisi ettevõtmisi: näidendeid, lasteüritusi, muusikamänge, keelekursuseid, raadio- ja televisiooniülekandeid, konverentse ja palju muud.