Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimupäevad 25: ERMi uus näitus soome-ugri rahvastest jõuab rahvusraamatukokku


MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Pressiteade
10.10.2013

Neljapäeval, 10. oktoobril kell 15.00 avatakse hõimupäevade üritusena Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse galeriis näitus „Soome-ugri ja samojeedi rahvad“. Näitust tutvustab Eesti Rahva Muuseumi teadur ja näituse kuraator Svetlana Karm.

Eesti Rahva Muuseumi rändnäitus tutvustab soome-ugri ja samojeedi rahvaid, keda seob omavahel keelesugulus ning kelle arvukuseks loendatakse 23 miljonit. Näitusel on esindatud ersad, handid, ingerisoomlased, isurid, karjalased, komid, liivlased, mansid, marid, mokšad, neenetsid, nganassaanid, saamid, udmurdid, ungarlased, vadjalased ja vepslased.

Iga rahvast kirjeldab kokkuvõtlik tekstilõik ja kümmekond fotot. Näituse juurde kuulub ERMi ja Regio koostööna valminud soome-ugri ja samojeedi rahvaste kaart uusima infoga nende rahvaste arvukusest.

Näituse pildimaterjal on pärit valdavalt ERMi fotokogust. Suure osa on teinud ERMi teadurid ja fotograafid, kuid mõned vanemad fotod on saadud vahetusena Soomest, Venemaalt, Ungarist ja mujaltki. Näituse on koostanud Svetlana Karm, Indrek Jääts ja Laur Vallikivi. Kujunduse tegi Jane Liiv.

Näitus jääb Eesti Rahvusraamatukokku kuni 23. oktoobrini. Näituse korraldajaks Tallinnas on MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Soome-ugri rahvaid tutvustavat näitust saadab teekonnal mööda maakondi ERMi Sõprade Selts.

ERMi üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks on alati olnud soome-ugri rahvaste kultuuri tutvustamine. Muuseum korraldab ka teisi hõimupäevade üritusi ning filmiõhtuid Tartus.

Hõimupäevad on 1928. aastal alguse saanud ning 1988. aastal taaselustatud üldrahvalik üritustesari, mille eestvedajaks on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, kuid millega võivad liituda eri valdkondade ühendused ja asutused, et näidata üles solidaarsust hõimurahvastega ning toetada neid oma kultuuri ja keele hoidmisel.

2011. aastast alates on oktoobrikuu kolmandal laupäeval peetav hõimupäev Eestis riiklik tähtpäev, ka Ungari tähistab alates sellest aastast samal ajal keelesugulasrahvaste päeva.

Hõimupäevade põhikava

Eesti Rahva Muuseumi hõimupäevade üritused Tartus

Lisateave:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
6445155
info@fennougria.ee