Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Konverents "Seto laulu elost ja tervüsest" Tartu Kirjandusmuuseumis 23.11

Konverents "Seto laulu elost ja tervüsest" Kirändüsmuuseumi saalih, Tartoh.

23. novembril kuts Seto Leelotarko Kogo kõiki leelotajit ja leelohuvilisi kokko, õt ütelisi arota' parhillatsõ seto leelo elo ja tervüse üle. Konverentsilõ om nii seto laulu lauljit ku ka' uurjit kutsut kõnõlõmma ja arotamma. Kõik, kiä' tulõva’, võiva' ummist mõttist kõnõlda'.

Kõnõlõma omma’ pallõld Rüütli Ingrid, Noormõtsa Manni, Orasõ Janika, Priksi Jane, Pärtläse Žanna, Sarvõ Maar´a, Sarvõ Õiõ, Nassari Elvi, Hao Paali, Kalkuni Andreas jt.

Täpsep aokava ja teema' mõnõ ao peräst! Kõik Setomaalt ja muialt omma' lahkõlt pallõldu!

Facebook: Konverents "Seto laulu elost ja tervüsest"