Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udmurdid ja marid tähistavad autonoomia 93. aastapäeva

04.11.2013

Täna 93 aastat tagasi, 4. novembril 1920 moodustati Votjaki ja Mari autonoomsed oblastid Vene sotsialistliku föderatiivse nõukogude vabariigi koosseisus.

Votjaki autonoomne oblast nimetati 1932. aastal ümber Udmurdi autonoomseks oblastiks, 1934. aastal loodi Udmurdi autonoomne nõukogude sotsialistlik vabariik (ANSV). 1990. aastal sai Udmurdi ANSVst kohaliku ülemnõukogu seaduse kohaselt Udmurdi vabariik.

Mari autonoomne oblast muudeti 1936. aasta nõukogude konstitutsiooniga Mari ANSVks. 1990. aastal võttis Mari ANSV ülemnõukogu vastu deklaratsiooni vabariigi riiklikust suveräänsusest, alates 1992. aastast on vabariigi ametlik nimi Mari Eli vabariik.

Rahvusautonoomia loomine oli loogiline järg nende rahvaste rahvuslikule taassünnile. Udmurtide rahvusliku aktiivsuse esimeseks märgiks oli 1918. aasta I ülevenemaaline udmurtide kongress.

Autonoomsed oblastid loodi 1920. aastal suure näljahäda ajal kommunistide nõupidamiste ettepanekutel. Näljahäda asjaolud ei ole korralikult välja selgitatud, kuid on teada, et sellele eelnes eriti Marimaal, vähemal määral ka Udmurtias terav vastasseis tärkava rahvusliikumise ja bolševistliku keskvõimu vahel. Enne näljahäda nende rahvaste seas väidetavalt bolševikke ei olnud.