Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Seppo Lalluka esines Eesti statistikakonverentsil

13.11.2013

Helsingi ülikooli dotsent Seppo Lallukka esines teisipäeval Eesti Statistikaseltsi konverentsil ülevaatega soome-ugri vähemusrahvuste arengutest Venemaal.

Idapoolsete soome-ugri rahvaste demograafilisi arenguid ja etnilist ajalugu uurinud Lalluka väljendas muret nende rahvaste tuleviku suhtes, kuna assimileerumisprotsessid on kiirenenud ja iive vähenenud.

Lalluka märkis, et Venemaa suuremate rahvaste (venelased, ukrainlased, tatarlased, armeenlased jne) rahvaarv on kahanenud kahe viimase – 2010. ja 2002. aasta rahvaloenduse – vahelise aja jooksul 1,6% võrra, soome-ugri rahvaste puhul on kahanemine olnud aga üle 14%. Vahe on peaaegu kümnekordne.

Soome-ugri rahvad on Lalluka sõnul venelaste sekka assimileerunud kogu aeg, ent varem oli sündimus kõrgem. Pärast nõukogude perioodi lõppu aset leidnud poliitilised muudatused on aga assimilatsiooni kiirendanud ja sündimust pidurdanud.

Eesti Statistikaseltsi 25. konverents peeti 12.–13. novembrini rahvusraamatukogus, see keskendus rahvastikuprotsessidele Läänemere piirkonnas 21. sajandil. Konverentsil käsitleti rännet, loomulikku iivet, 21. sajandi peret, vähemusrahvusi ja viimatise rahvaloenduse õppetunde Balti riikides.