Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

János Pusztay: väikesed soome-ugri keeled surevad

14.11.2013

Szombathely kõrgkooli fennougristikaprofessor János Pusztay avaldas hiljutise Sõktõvkari konverentsi ajal arvamust, et üleilmastumise tulemusel sureb suurem osa soome-ugri keeltest lähima paarikümne aasta jooksul.

Pusztay ütles intervjuus Finugorile, et Venemaa soome-ugri keeltest jäävad ellu vaid suurimad: komi, udmurdi, mari, ersa, mokša ja karjala keel. "Väikerahvaste keeled surevad, tänapäeva mõistes suhteliselt suurte keelte kasutusala aga kitseneb," selgitas ta.

Pusztay selgitas, et rahvaarv ja emakeele kasutus on kaks ise asja. Näiteks neenetsite arvukus on tõusnud kuni 45 000, aga neenetsi keel pole nii rikas, et kirjeldada selle abil muutunud maailma. 

Pusztay ütles, et ta pole nõus Soome keeleteadlaste hinnanguga, mille kohaselt jääb püsima kuni 30 000 kõnelejaga keel. Tema arvates peab keele kandjaid olema vähemalt 100 000, see võimaldab tekkida rahvuslikul intelligentsil, kelle hulka kuuluvad ka keelt arendavad teadlased.

Suuremate Venemaa soome-ugri keelte püsimajäämiseks on Pusztay hinnangul tarvis arendada keelekasutust hariduses, teaduses, meedias ja ühiskonnaelus. Pusztay ütles, et kõiki aineid tuleks õpetada emakeeles.

Pusztay rääkis, et üleilmastumine mõjutab ka suuremaid soome-ugri keeli nagu eesti, soome ja ungari keelt. Igal pool on peale tungimas inglise keel, eriti teaduskeelena, väljaspool Ungarit elavatel ungarlastel on aga probleeme ka asukohariikide keelte domineerimisega.

Pusztay hinnangul tuleks koostada sõnaraamatud Slovakkia ja Rumeenia ungari keele erinevustest, mis aitaks aru saada keeleerinevustest. 

Professor tõi intervjuus ära ka huvitava tõiga, et kuigi sel aastal suri teadaolevalt viimane liivi keelt emakeelena rääkija, näitavad Kasahstani rahvaloenduse andmed, et selles riigis elab ligi 50 liivlast, kellest kaheksa räägib emakeelt. Võimalik, et need on küüditatud inimesed, kes tuleks üles otsida, arvab Pusztay.

Finugor: Янош Пустаи: «Малые финно-угорские языки умрут, надо срочно спасать более крупные»