Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

EKIs peetakse konverentsi uurali keelte kontaktidest

21.11.2013

Täna peetakse Tallinnas Eesti Keele Instituudis konverentsi uurali ja indoeuroopa keelte kontaktidest, mille korraldajaks on soome-ugri keelte ja murrete osakond.

Konverentsi eesmärgiks on tuua kokku uurali ja indoeuroopa keelte vaheliste kontaktide uurijad. Konverentsi peaesinejad on Angela Marcantonio Rooma La Sapienza ülikoolist, Anna Stafecka Läti ülikoolist ja Gerson Klumpp Tartu ülikoolist.

Kongressil esinevad ettekannetega veel Terhi Honkola, Szilárd Tóth, Jelena Rjabina, Svetlana Jedõgarova-Mantel, Inna Kaisina, Alo Merilo, Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Vilja Oja, Kaidi Rätsep, Ene Vainik, Oliver Vare ja Jüri Viikberg.

URALIC2013: Uralic and Indo-European Language Contacts