Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kirjastuskeskuses ilmus ersa proosakogumik

21.11.2013

Arvo Valton tõi täna Fenno-Ugriasse värskelt Kirjastuskeskuses soome-ugri rahvaste proosakirjanduse sarjas ilmunud ersa kogumiku "Kuupaistevalss".

Mahukas 378-leheküljeline kogumik sisaldab valikut ersa proosast – 45 lugu 22-lt autorilt eelmise sajandi algusest praeguste noorteni. Lood valis, autorite tutvustused kirjutas ja reaalused tõlked tegid Lija Natal ja Arvo Valton, eesti keelde tõlkis Arvo Valton.

Valton ütleb teose järelsõnas, et talle pakkus ersa kirjandusest enim huvi Kuzma Abramovi ajalooline romaan, kuid sellest mitmesaja-leheküljelisest teosest valis ta välja vaid ühe liini, milles on kirjeldatud mordvalaste võitlust vene vürstide vastu. Romaan vääriks aga Valtoni sõnul kahtlemata tõlkimist tervikuna.

Kogu puhul on erandlik see, et esindatud on ka valik rahvajuttudest, sest folkloor kuulub ühe rahva kirjanduse varasalve. Valton märgib, et ka rahvavalgustaja Makar Jevsejevi üks põhiteoseid "Mordva pulm" ei kuulu ilukirjandusliku proosa žanrisse, kuid nii olulise autori tekstist olnuks kahju loobuda.

Valton kirjutab, et tema parim abiline kogumiku koostamisel oli ajaloolane Vladimir Abramov, kes tegi raamatu jaoks essee Nikonist, mis on tõlgitud mõnede kärbetega.

Valton selgitab, et eesti lugejale võib võõrastav tunduda osades lugudes tuntav soosiv suhtumine nõukogude võimu, kuid tuleb aru saada, et see võim pakkus Venemaa allutatud väikerahvastele võimaluse luua ja edendada omakeelset kultuuri, mida neil tsaariajal teha ei lubatud. Sealjuures said ka režiimi kiitjad 30ndate aastate repressioonides kannatada.

Ka mõned kaasaega käsitlevad tekstid pole lugejale emotsionaalselt just arusaadavaimad, möönab Valton. Need võivad kajastada madala valulävega inimeste tundeid külaelu lagunemise suhtes, masendust ja lootusetust. Kuid samas tuleb mõista, et ersadelgi on viimastel kümnenditel tekkinud vabam vaimne atmosfäär.

Kogumik peaks peagi jõudma ka Eesti raamatukauplustesse.