Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri kirjandusühenduse juhiks sai János Pusztay

29.11.2013

Tänasel soome-ugri kirjanike kongressi viimasel plenaaristungil Salehardis valiti soome-ugri kirjandusassotsiatsiooni presidendiks Ungari fennougrist ja kirjanik János Pusztay. 

Eestist kongressile sõitnud udmurdi luuletaja ja tõlkija Nadežda Ptšelovodova (Muš Nadii) teatel valiti soome-ugri kirjandusühenduse juhatussse Soomest Kari Sallamaa ja Jouni Tossovainen, Eestist Arvo Valton ja Indrek Koff, Ungarist Péter Domokos, Katalin Nagy ja Dyekiss Virág.

Karjalaste esindajana valiti juhatusse Aleksandr Volkov, vepslaste poolt Nikolai Abramov, komidest Nina Obrezkova ja Jelena Kozlova, permikomidest Ljubov Startseva, udmurtidest Viktor Šibanov ja Nadežda Ptšelovodova, maridest Albertina Aptullina ja Svetlana Arhipova, mokšadest Valentina Mišanina, ersadest Nikolai Išutkin, hantidest Jeremei Aipin, mansidest Andrei Tarhanov.

Otsustati, et neenetsi, sölkupi ja saami rahva esindajad valivad juhatusesse kohalikud kirjandusühendused. Lisaks otsustati juhatuse liikmeks võtta ka Prantsusmaa kodakondsusega fennougrist ja tõlkija Eva Toulouze, kes töötab osakoormusega Tartu ülikoolis etnoloogiateadurina.

Peale plenaaristungite töötasid kongressil ka sektsioonid, kus arutati soome-ugri rahvaste lastekirjanduse ja selle haridusliku osa üle. Väljas oli ka raamatunäitus vahepeal ilmunud raamatutest. Kongressi puhuks ilmus ka soome-ugri kirjandusassotsiatsiooni 12. bülletään.

Paljudel soome-ugri kirjanikel polnud võimalust kaugele Neenetsimaale Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna keskusesse kongressile sõita. Nii jäi koju terve Karjala vabariigi delegatsioon, kes ei saanud oma piirkonna võimudelt sõidutoetust.

Vepsa kirjanik Nikolai Abramov läks Leningradi oblastist Ladva külast teele juhuslike rongidega ja lubas tagasi tulla kas või põtradega, sest sai napilt raha vaid Soome Juminkeko fondilt.