Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Täna on Matthias Alexander Castréni 200. sünniaastapäev

02.12.2013

Täpselt 200 aastat tagasi, 2. detsembril 1813 sündis Soomes Tervolas filoloog ja õpetlane Matthias Alexander Castrén – soome-ugri ja samojeedi keelte ja folkloori uurija ning võrdleva uralistika looja.

1830. aastal astus Castrén Helsingi ülikooli, 1836. aastal omandas ta kraadi filosoofias. Juba ülikoolis õppimise ajal huvitus ta soome keelest ja folkloorist.

1838. aasta suvel siirdus Castrén oma esimesele ekspeditsioonile Soome Lapimaale, kus ta õppis saami keelt, folkloori ja mütoloogiat. Kogutud materjalide alusel kaitses Castrén väitekirja käänete eripäradest soome, eesti ja saami keeltes, mille ta kaitses 1839. aastal.

1839. aastal reisis Castrén Karjalas, 1841. aastal sõitis ta aga koos Elias Lönnrotiga kolmeaastasele reisile Uuralitesse. Enne reisi jõudis ta veel tõlkida eepose "Kalevala" rootsi keelde. Pärast naasmist avaldas Castrén uurimustöö komi ja mari keeltest.

1845. aastal kaitses Castrén doktoritöö, milles ta esitas hüpoteesi uurali ja altai keelte sugulusest. Samal aastal ilmus tema rootsikeelne artikkel "Rõhu olulisusest saami keeltes".

Samal 1845. aastal läks Castrén Peterburi Teaduste Akadeemia lähetusel Siberisse uurima sealseid keeli. Oma ekspeditsioonil külastas ta Tobolski, Berjozovo ja Obdorski linnu ning uuris Irtõši, Obi ja Jenissei jõgede ümbrust. Ta sõitis läbi ka Atšinski ja Minussinski stepid, Sajaani mäed ja Baikali piirkonna.

Reisilt Siberisse naasis ta 1849. aastal rikutud tervisega ning materjalidega tulevasteks teadustöödeks. Samal aastal avaldas ta monograafia handi keelest.

1851. aastal sai Castrén Helsingi ülikooli professoriks vastloodud soome filoloogia osakonnas ning töötas samojeedi keelte sõnastiku kallal. Ta suri 1852. aastal tuberkuloosi.

Õpetlase poeg Robert Castrén oli kuulus soome publitsist ja ajaloolane. Pojapoeg Gunnar Castrén oli kirjandusteadlane ja professor Helsingi ülikoolis.

22. jaanuar 1990 asutati Helsingis Matthias Alexander Castréni Selts, mille eesmärgiks oli luua ja arendada suhteid Soome ja Venemaa uurali keeli räägivate rahvaste vahel. M. A. Castréni Selts on vabaühendus, mille liikmed võivad olla Soome ja teiste riikide kodanikud, samuti ka isikute ühendused. Selts saab Soome riigilt rahalist toetust.

Detsembris 2013 peetakse Rovaniemis Lapi ülikoolis teaduskonverents "Põhjala tunnetus – M. A. Castréni üleilmne pärand", mis on pühendatud teadlase 200. sünniaastapäevale. Konverentsi kavas on Castréni ning teiste filoloogia- ja etnograafiateadusele alusepanijate uurimustele pühendatud ettekanded ning ülevaated praegustest teadusuuringutest fennougristika, kultuuri, religiooni ja mütoloogia valdkonnas.

Би-порт: Сегодня исполняется 200 лет финскому ученому филологу, исследователю лапландского языка Матиасу Александру Катрену