Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vadja muuseum ei saa võimudelt tegutsemisluba

04.12.2013

Suvel valminud vadja muuseum Luutsa külas pole siiani saanud ametlikku tegutsemisluba ning kõik pole selge ka vadja kultuuripargi loomist ohustava tööstuskompleksi osas, teatas isuri päritolu etnograaf Olga Konkova Ust-Luga asulas peetud ümarlaual.

Kohalik omavalitsus ei võta uut hoonet bilanssi, väites, et asula üldplaneering on vastu võtmata. Seetõttu ei saa muuseumis korraldada veel näitusi, seminare ja üritusi, kuigi kõik on selleks valmis.

Konkova meenutas, et vana, 1998. aastal avatud vadja muuseumi hoone põles kaks korda: 2001. ja 2006. aastatel. Ettevõtte Sibur Portenergo toetusel ehitati muuseumile uus hoone, kus peeti juba möödunud suvel vadja külapidu.

Vadjalaste probleemidele pühendatud ümarlaual osalejad arutasid muuseumi avamise probleemide kõrval peamiselt uue tööstuskompleksi ehitamist Laugasuu sadamasse. Sinna on kavas rajada veel üks tootmis-logistikakeskus, mis ohustab vadja rahvuskultuuripargi rajamise plaani.

Leningradi oblasti põlisrahvaste keskuse direktor Olga Konkova ütles Regnumile, et ta on saanud investoritelt suulise kinnituse, et Luutsasse ehitus ei laiene, kuid dokumente tal selle kohta ei ole.

Kingissepa rajoon on saanud firmalt Severo-Zapadnõi Agropromõšlennõi Aljanss taotluse suure maa-ala eraldamiseks Luutsa külas tootmis-logistikakompleksi rajamise jaoks, kuhu investor plaanib rajada õli- ja loomasöödatehase ning külmlaod.

Vadjalaste kaitsjad ütlevad, et see seab ohtu väikerahva tuleviku, sest ettevõtete sanitaartsoonis ei tohi olla ei elumaju ega puhkealasid. Juba praegu on küla piiril kõrgeimasse ohuklassi kuuluv veeldatud süsivesinike ümberlaadimiskompleks ning teise ohuklassi lao-logistikakeskus ja konteineriterminal.

Vadjalased tunnistati 2008. aastal Venemaa väikeseks põlisrahvaks, kelle traditsioonilised elu- ja majandustegevuse alad on keskkonnakaitseseaduse alusel kaitse all.

Yandex Fotki: Fotod peost uue vadja muuseumi juures 13.07.2013

REGNUM: Член Общественной палаты Ленобласти: Мы намерены отвести угрозу от коренного народа водь