Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

TLÜ esimese emeriitprofessori Valdek Palli mälestusõhtu 10.12


Ersa-mokša kultuuriühingu Sjatko eestvõttel toimub 10. detsembril algusega kell 16.00 Tallinna Ülikooli Astra maja 1. korrusel teadusinfokeskuses eesti keeleteadlase, rahvusvaheliselt tunnustatud fennougristi ja Tallinna Ülikooli esimese emeriitprofessori Valdek Palli (1927–2013) mälestusõhtu.

Valdek Palli meenutavad kolleegid Jüri Viikberg, Anu Haak, Madis Norvik, Paul Kokla, Jaan Õispuu, Marja Kallasmaa, Annekatrin Kaivapalu ja Eevi Ross.

Teadusinfokeskuses avatakse Valdek Palli elu ja tegevust tutvustav näitus, mis jääb avatuks 30. jaanuarini 2014.

Muusikaliste vahepaladega esineb ersa-mokša folklooriansambel Kilejne.

Valdek Pall (1927–2013) oli eesti keeleteadlane, rahvusvaheliselt tunnustatud fennougrist, Tallinna Ülikooli professor ja emeriitprofessor.  Ta on kirjutanud üle 130 teadustrükise, tema uurimisvaldkonnad  olid toponüümika, eriti Põhja-Tartumaa kohanimed, samuti eesti keele ajalugu ja mordva keelte ajalooline grammatika. Ta on korraldanud eesti murdeuurimist, koostanud ja toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu", andnud välja "Soome-eesti suure sõnaraamatu I-II" (Tallinn, 2003) ning osalenud ajakirjade Keel ja Kirjandus ning Linguistica Uralica toimetuskolleegiumide töös. Samuti on ta olnud Emakeele Seltsi aastaraamatu ja Kodumurde toimetuskolleegiumi liige. Tema tööd on tunnustatud Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2001) ja Wiedemanni keeleauhinnaga (2002).

15. oktoobril asutati Tallinna Ülikoolis professor Valdek Palli nimeline fond soome-ugri teaduse ja kultuuriprojektide toetuseks. Fond toetab soome-ugri teadust ning kultuuritegevust edendavate projektide läbiviimist, professor Valdek Palli isikliku raamatukogu ja vaimse pärandi säilitamise ja tutvustamisega seotud töid, soome-ugri teaduskirjanduse, soome-ugri rahvariiete, käsitöö ja maalide kogu avaldamist ja täiendamist, soome-ugri teemaliste trükiste väljaandmist ja mälestusõhtute läbiviimist ning Eestis elavate ersa-mokšalaste kultuuripärandi säilitamist.

Rohkem infot fondi kohta

Fondile on võimalik teha annetusi: SA Tallinna Ülikooli Arendusfond, konto 222058319550 (Swedbank)