Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Inimõiguste päeval tasub meenutada soome-ugri rahvaid

10.12.2013

Täna, 10. detsembril on rahvusvaheline inimõiguste päev, mille puhul tasub meenutada, et kõigil soome-ugri rahvastel ei ole alati tagatud õigust rahvusele ja kaitset diskrimineerimise eest.

Venemaa soome-ugri rahvaid puudutab ka see, et selles riigis rikutakse aeg-ajalt õigust sõnavabadusele, õigust kaitsele meelevaldse vahistamise eest, õigust vabadele valimistele võrdsetel alustel jne.

Rahvusõigused on inimõiguste ülddeklaratsioonis üsna nõrgalt reguleeritud, kuid Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee on toonud oma raportites välja, et soome-ugri rahvastel pole võimalust saada juriidilist abi oma emakeeles, napib emakeelsest meediat ja kirjandust. Võimalused saada emakeelset haridust on peaaegu olematud.

Olukorda halvendab seegi, et Venemaa ei ole ratifitseerinud vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni ning olemasolevad seadused ei taga vähemusrahvuste ja keelte kaitset ning tulevikku.

Venemaa soome-ugri rahvaste inimõigused

31.10.2012  Vene saatkond eitab soomeugrilaste õiguste rikkumist