Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ersa ja mari pühapaigad kandideerivad UNESCO nimekirja

11.12.2013

Ersa pühapaigad ja mari hiied võivad sattuda UNESCO maailmapärandi nimekirja, kui organisatsioon kiidab heaks Nižni Novgorodi Volga-äärse territooriumi taotluse.

Nižni Novgorodi seadusandlik kogu on ette valmistanud taotluse regiooni juhile, kes peab selle saatma UNESCOle. 

Nižni Novgorodi Volga-äärne ala hõlmab peale ersade ja maride pühapaikade ka osa jõest, 19. sajandi parke ja mõisaid ning teisi ajaloolisi ja looduslikke objekte.

Piirkonna võtmine UNESCO maailmapärandi nimekirja meelitaks seadusandliku kogu liikmete hinnangul Nižni Novgorodi oblastisse turiste ja tooks juurde investeeringuid.

Правда ПФО: «Нижегородское Приволжье» могут включить в список ЮНЕСКО