Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas projektitoetusi

08.01.2014

Hõimurahvaste programmi nõukogu pidas
7. jaanuari istungit ja otsustas programmi vahenditest eraldada:

1. Tartu ülikoolile Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse 2014. aasta tegevuskuludeks – 30 000 eurot;
2. Irina Rešetnikovale Angelina Rešetnikova sõiduks Helsingisse konverentsile ning projekti esitlusele Soomes ja Eestis – 370 eurot;
3. Tartu ülikoolile projektiks "Religioossete muutuste etnograafia soomeugrilaste seas: udmurdi rituaalide filmimine" – 1295 eurot;
4. Soome-ugri kirjandusühingule udmurdi eepose "Kõldõsini aeg" eestikeelse tõlke avaldamiseks – 2000 eurot;
5. Tartu ülikoolile ersa keele kursuse "Ersa keel 1" venekeelse variandi loomiseks – 2000 eurot;
6. MTÜle Etnomeedia Aleksei Aleksejevi sõiduks Viini mari kultuuri tutvustama – 396 eurot;
7. MTÜ Fenno-Ugria Asutusele hõimukalendri 2014 trüki- ja levitamiskuludeks – 1000 eurot;
8. Tartu ülikoolile projektiks "Komi muinasjuttude audiogiid" – 1000 eurot;
9. Tartu Marilaste Liidule mari internetilehekülje jätkuprojektiks, 2014 – 7000 eurot;
10. Lääne-Eesti Ingerisoomlaste Kultuuriseltsile ingerisoomlaste pulmakombestikul põhineva lavastuse väljatoomiseks – 600 eurot;
11. Ersa kultuuriühingule Sjatko eepose "Mastorava" (Maaema) täiendatult väljaandmiseks – 1000 eurot;
12. MTÜle U-Pööre soome-ugri kultuuripealinna 2014 avaüritusel osalemiseks Udmurtias – 490 eurot;
13. Eesti Kirjandusmuuseumile Oskar Looritsa liivi folkloori kogu digiteerimiseks (II etapp) – 1800 eurot;
14. Eesti Ingerisoomlaste Liidule perepärimusliku kirjutamise ja korrespondentide koolituseks – 1000 eurot;
15. MTÜ Fenno-Ugria Asutusele 2014. aasta I poolaasta hõimuõhtuteks Tallinnas ja Tartus – 4000 eurot.

Hõimurahvaste programmi sekretariaat