Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Konsta Zamjatin kaitseb Helsingis doktorikraadi

09.01.2014

Konstantin ZamyatinPikalt Eestiski elanud udmurt Konsta Zamjatin kaitseb 18. jaanuaril Helsingi ülikoolis doktorikraadi Venemaa soome-ugri keelte staatusest.

Konsta (Konstantin) Zamjatini väitekiri kannab nime "Vähemuskeelte ametlik staatus?: uurimus Venemaa soome-ugri vabariikide riigikeeltest". See ilmub seerias Uralica Helsingiensia, kuid on juba avaldatud internetis.

Zamjatini uuring keskendub Venemaa vähemuskeelte ametlikule staatusele. Enamikes soome-ugri vabariikides on põlisrahva keel kuulutatud riigikeeleks, kuidas aga seostuvad ametliku keele ja vähemuskeele funktsioonid?

Kui vähemuskeel on kuulutatud ametlikuks, on see peamiselt rahvuslik sümbol, kuid võib potentsiaalselt täita ka praktilisi funktsioone avaliku võimu kommunikatsioonis. Viimasel juhul kasutatakse vähemuskeelt sagedamini suhtluskeelena haldusasutuste ja kodanike vahelises suhtlemises, kui töökeelena.

Zamjatini väitekiri on interdistsiplinaarne: see ei piirdu vaid keelepoliitika teooriatega, vaid sisaldab ka rahvusuuringute elemente. Uuringu tutvustuses on märgitud, et Venemaa puhul on eriti huvitav töö empiiriline osa, sest Venemaal on Hiina ja India kõrval maailmas enim ametlikke keeli.

Venemaa vabariikide näidete uurimise põhjal eristas Zamjatin keelte ametliku staatuse kolm aspekti: sümboolne, poliitiline ja juriidiline. Ametlik staatus teeb vähemuskeele eelkõige rahvusliku identiteedi sümboliks, annab keelele suuremad arengu- ja taastekkevõimalused ning mängib suuremat rolli ka sotsiaalsetes suhetes.

Udmurdimaalt pärit Zamjatin on saanud oma kodumaal juristi- ja filoloogiahariduse. Hiljem õppis ta Tartu ülikoolis doktorantuuris, kuid otsustas õpinguid jätkata Helsingi ülikoolis. Ta on põhjalikumalt uurinud Venemaa soome-ugri rahvaste õigusi, sealhulgas inimõiguste kontekstis, ning keele- ja rahvuspoliitikat. 

Konsta Zamjatin kaitseb oma väitekirja Helsingi ülikooli peahoone 12. auditooriumis 18. jaanuaril kell 10.00. Tema juhendaja on Janne Saarikivi, oponent aga Augsburgi ülikooli professor Peter A. Kraus. 

University of Helsinki: An Official Status for Minority Languages? : A Study of State Languages in Russia's Finno-Ugric Republics