Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

HP kuulutas välja Ilmapuu auhinna konkursi

22.01.2014

Hõimurahvaste programm kuulutas välja 2014. aasta Ilmapuu auhinna konkursi, tunnustamaks soome-ugri põlisrahva esindajat või inimest, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

2500 euro suurune auhind antakse välja kodanikualgatusliku töö eest sellistes valdkondades nagu etnokultuuri, keskkonnakaitse, kodu-uurimusliku, etnoajaloo või muu valdkonna projekti käivitamine ja tulemuslik läbiviimine; festivalide ja üritustesarjade korraldamine ning tavade elushoidmine; kohalikule elule ja identiteedile olulise protsessi algatamine, läbiviimine või sellele kaasaaitamine.

Ilmapuu auhinna nominentideks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides või teaduses.

Preemia määratakse reeglina ühele inimesele, kuid erandkorras võib selle saada ka mõneliikmeline töörühm. Taotlused auhinna määramiseks tuleb saata hiljemalt 1. aprilliks hõimurahvaste programmi nõukogule.

Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval, 29. mail 2014.

Auhinnakonkursist lähemalt