Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Isurid võitlevad Viistina gaasitehase vastu

22.01.2014

Loode-Venemaal elavad vähesed isurid on mures oma rahva tuleviku pärast, sest Laugasuu sadama laiendamise käigus on nende keskusesse Viistinasse kavas rajada suur gaasitehas.

10. jaanuaril korraldati Leningradi oblasti Kingissepa rajoonis Viistinas (Vistino) avalik arutelu Balti karbamiiditehase tulevikuplaanidest. Ajalooliselt isuri asustusega Viistina elanikud olid aga kategooriliselt kavandatu vastu.

Asulasse on kavas ehitada päevas 3000 tonni ammoniaaki ja 3535 tonni karbamiidi tootev tehas ning transpordikoridor lähedalasuva Laugasuu (Ust-Luga) sadamaga.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko rääkis sellest projektist juba mullu Vladimir Putinile ja palus Venemaa riigipealt abi, et kiiremas korras rekonstrueeritaks Kohtla-Järvega ühendatud gaasijuhe, mis tehast tulevikus põlevkivigaasiga varustaks.

Kingissepa rajooni juhid lubasid kohalikele elanikele ehitada kahe aastaga uue ambulatooriumi, staadioni ja spordikeskuse ning veensid neid gaasitehase ohutuses, kuid elanikud olid plaanide suhtes vägagi negatiivselt meelestatud.

Isuri kogukonna juht Anatoli Zaitsev nimetas kavandatavat ehitust isurite õiguste rikkumiseks ja lubas minna kohtusse, sest sellega rikutakse põlisrahvaste õigusi tagavaid Venemaa Föderatsiooni seadusi.

Loode-Venemaal tegutsevad isuri ja vadja selts koostasid avaliku pöördumise Laugasuu sadama laiendamisega kaasnevate ehitiste vastu, öeldes, et need seavad ohtu põlisrahvaste tuleviku.

Pöördumises on rõhutatud, et põliste väikerahvaste õigusi tagava seaduse kohaselt on Venemaa regionaalvõimudel õigus piirata nende rahvaste asualadel majandustegevust, ka keskkonnakaitseseaduses on öeldud, et põlisrahvaste piirkonnad on erikaitse all.

Pöördumises ütlevad seltside esindajad, et isurid ja vadjalased on Laugasuu sadamaga seotud tööstustsooni laiendamise pärast täieliku füüsilise hävingu äärel. Kohalike võimude ja meedia andmeil on piirkonda kavas ehitada 50 tööstusettevõtet, nende hulgas vägagi keskkonnaohtlikuid.

Peaaegu kogu Soikkola poolsaare rannik on täidetud sadamaterminalidega, mille tagajärjel on isurid ja vadjalased jäetud ilma oma õigustest, nende traditsiooniline elukeskkond veekogude, metsa, põldude ja soode näol hävib.

Pöördumise koostajate arvates võivad juba töötavad ettevõtteid (lao- ja logistikakeskus, väävliterminal, veeldatud süsivesinike ümberlaadimis-kompleks, söeterminal, konteineriterminal, naftaterminal) ning ehitatavad ja kavandatavad sadamaterminalid, lähedalasuv tuumajaam ja tööstustsoon muuta keskkonna olukorra katastroofiliseks, mis avaldab mõju kogu piirkonnale ja ka naaberriikidele.

Viistina elanikud uurisid, kas on mõeldav nad gaasitehase ehitamise korral ümber asustada, ning Kingissepa rajooni juht Viktor Gešele ütles, et on oblastijuhiga seda varianti arutanud ning jõudnud järeldusele, et osa 1800 elanikust tuleks tõesti mujale ümber kolida.

Viistina elanikud märkisid, et nad on juba korra võimude lubaduste õnge läinud, sest sadama juurde kavatseti ehitada eraldi tee, mida aga ei tulnud, ning kogu transport käib endiselt läbi külade.

Kui isureid häirivad gaasitehase plaanid, siis vadjalaste kaitsjad muretsevad peamiselt uue tööstuskompleksi ehitamise pärast Laugasuu sadamasse. Sinna on kavas rajada veel üks tootmis-logistikakeskus, mis ohustab muu hulgas vadja rahvuskultuuripargi rajamise plaani.

Kingissepa rajoon on saanud firmalt Severo-Zapadnõi Agropromõšlennõi Aljanss taotluse suure maa-ala eraldamiseks vadjalaste põlises Luutsa külas tootmis-logistikakompleksi rajamise jaoks, kuhu investor plaanib rajada õli- ja loomasöödatehase ning külmlaod.

See seab ohtu vadja küla tuleviku, sest ettevõtete sanitaartsoonis ei tohi põhimõtteliselt olla ei elumaju ega puhkealasid. Juba praegu on küla piiril kõrgeimasse ohuklassi kuuluv veeldatud süsivesinike ümberlaadimiskompleks ning teise ohuklassi lao-logistikakeskus ja konteineriterminal.

Isuri ja vadja seltsi pöördumine

Sukukansojen ystävät ry: Teollisuusalueen rakentaminen uhkaa inkerikkojen viimeisiä asuinsijoja

Город-кингисепп: В Ленобласти жители Вистино требуют переселить их из промзоны порта Усть-Луга

KINGISEPP.RU: Жители Вистино мешают появлению ЗАВОДА. Людей будут ПЕРЕСЕЛЯТЬ? Что выяснили на общественных слушаниях под Кингисеппом?