Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri tudengeid oodatakse Eestisse doktorantuuri

28.01.2014

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutas välja tänavuse stipendiumikonkursi Venemaa soome-ugri noortele doktoriõpinguteks Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides.

Stipendiumile võivad kandideerida Eesti kõrgkoolide doktorantuuri sisse saanud üliõpilased. Eelnevalt peavad nad olema lõpetanud viieaastase ülikooliprogrammi või omama magistrikraadi.

Hõimurahvaste programmi nõukogu valib ülikoolide vastuvõtutingimused täitnud doktorandikandidaatide hulgast välja stipendiaadid, kelle kulud kogu nelja-aastase nominaalse õppeaja vältel hüvitatakse.

Stipendiumist makstakse doktorantidele igakuiselt õppetoetust 320 eurot kuus ja eluasemetoetust 80 eurot. Kaks korda aastas makstakse kojusõidutoetust 224 eurot, kaetakse kohustusliku ravikindlustuslepingu hüvitis ning vajadusel tasutakse ka õppeteenustasu.


Programmi nõukogu valiku kriteeriumideks võivad olla õpitav eriala või doktoritöö seotus soome-ugri teemaga. Hõimurahvaste programmi stipendiaadilt eeldatakse soome-ugri emakeele oskust, seda võidakse kontrollida vestlusel

Hõimurahvaste programm on alates 1999. aastast eraldanud stipendiume enam kui 150 noorele hõimurahvaste esindajale õppimiseks Eesti kõrgkoolides. Viimastel aastatel on võetud vastu ainult doktorante.

Hõimurahvaste Programmi stipendiumikonkurss 2014