Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri kultuurikeskusest sai rahvaste sõpruse maja

29.01.2014

Komimaa soome-ugri kultuurikeskus muudeti rahvaste sõpruse majaks, mida ta oli ka nõukogude ajal kuni aastani 1992.

Rahvaste sõpruse maja hakkab tegelema kõikide Komimaal elavate rahvaste tutvustamisega ning koordineerima rahvusvähemuste tööd.

Asutuse juhi Jelena Savtenko selgitusel laieneb soome-ugri keskuse tegevusala ja käivituvad uued projektid. Esimene uus projekt viiakse ellu juunis Udora piirkonnas – seal on kavas korraldada bulgaaria kultuurile pühendatud rahvusvaheline festival Aljoša.

Keskus kavatseb luua uue kodulehe ja levitada tasuta infolehte, mille tööpealkiri on praegu Rahvuslik Maailm.

Soome-ugri kultuurikeskuse kaotamise üheks põhjuseks on see, et 2006. aastal asutati Sõktõvkaris Venemaa soome-ugri kultuurikeskus, mis korraldab soome-ugri rahvastega seotud projekte üle terve riigi.

Teisalt aga on Venemaa rahvuspoliitikas võetud suund rahvaste sõpruse süvendamisele, selle asemel, et keskenduda väikerahvaste keelte ja kultuuri alalhoidmisele. Ka soome-ugri organisatsioonid on saanud enam toetust rahvastevaheliseks koostööks kui oma rahva kultuuritegevuseks.

Näiteks eraldati Venemaa presidendi fondist mullu sügisel vabaühenduste projektikonkursi käigus suurim summa – viis miljonit rubla – Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsioonile rahvaste eraldatuse ja separatismi tõkestamiseks.

Põhjala väikesearvuliste põlisrahvaste nimekirja kuuluvate rahvaste puhul toonitatakse samuti eelkõige sellesse ühendusse kuulumist. Nii näiteks korraldati mullu Leningradi oblastis traditsioonilise vepsa rahvuspeo asemel Põhjala põlisrahvaste pidu.

KomiOnline: Финно-угорский культурный центр Коми преобразован в Дом дружбы народов