Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eestis on külas udmurdi ansambel Gerber

29.01.2014

Eestisse saabus Lääne-Udmurdimaalt Vavoži rajoonist juba 30 aastat tegutsev külaansambel Gerber, et osaleda udmurdi õhtutel Tallinnas, Tartus ja Obinitsas.

Esimest korda väljaspool Udmurdimaad esinev ansambel esitab autentset folkloori, tutvustab traditsioonilist rahvamuusikat ja rahvakombeid. 

Ansambel Gerber juhatas sisse MTÜ Fenno-Ugria Asutuse soome-ugri hõimurahvaid tutvustavate ürituste uue hooaega uutes kohtades: Tallinna ülikoolis ja Kloostri aidas.

29. jaanuaril esinesid udmurdid Tallinna ülikooli Astra maja keldrisaalis uue soome-ugri keelesugulasi tutvustava üritustesarja "S-ugrisugulased" esimesel õhtu "Mur-mar-mor!", kus näidati ka dokumentaalfilmi udmurdi identiteedist "Päikeselapsed". 

2002. aastal valminud nukravõitu alatooniga filmis lootis mitu udmurti, et järgnevad aastad toovad kaasa suuri muutusi ja nende emakeele positsioon ühiskonnas paraneb. Külalised tõdesid, et tänased noored pole enam nii vaoshoitud ning oskavad elus läbi lüüa. Nad rääkisid, et udmurdi keelt õpetatakse rohkem ning Ižkaris tegutsev Kuzebai Gerdi nimeline lütseum on mainekas ka muude rahvuste seas.

Samas suureneb Udmurdimaal jällegi segaabielude arv ja nendes peredes domineerib vene keel. Ka rahvaloenduse andmed näitavad, et keelevaldajate arv kahaneb ülimalt kiiresti. Et kultuur aga ilma keeleta ei püsi ning keele edasiandmine uuele põlvkonnale sõltub paljuski igast üksikust inimesest, selles olid ühel meelel vist kõik 40 osalejat.

Samal õhtul osales ansambel Gerber ka Kloostri Aidas iganädalasel laulu- ja tantsuklubi üritusel, mis kujunes väga meeleolukaks, tempokaks ja üllatuslikuks. Ansambli liikmed õpetasid Kloostri Aita kogunenud huvilistele traditsioonilisi udmurdi tantse ja mänge. Tekkis küsimus, kuidas see võimalik on, et kaks ööd magamata ja 2000 kilomeetrit teel olnud külalised suudavad pakkuda selliseid elamusi? Vastuseks kostus, et jõudu annab pea esmakordne välismaal viibimine, samuti eestlaste heatahtlik uudishimu ja õppimissoov.

Korda läinud üritus annab lootust, et kolmapäeviti Kloostri Aidas tegutsevas laulu- ja tantsuklubis saab sel hooajal osa veel komi, ersa ja mari folkloorist.

30. jaanuaril suundus folklooriansambel Gerber Tartusse, kus esines koos kohaliku udmurdi ansambliga Jumšan Gur Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas. Näidati ka filmi Baškortostani udmurtidest. Õhtu lõppes udmurdi mängude ja tantsudega, millest said osa ka pealtvaatajad, keda oli kogunenud 60 ringis.

1. veebruaril suunduvad külalised Obinitsa, kus annavad koos setodega ühiskontserti Obinitsa Seto Seltsimajas. 2. veebruaril esineb Gerber Petseri 1. keskkooli 95. sünnipäeva pidustustel ja jätkab õhtul teekonda läbi Pihkva kodumaale.

Traditsiooniliselt jaanuari lõpul korraldatavad udmurdi õhtud on pühendatud udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi 116. sünniaastapäevale.

Ürituste korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Tallinna Ülikooli maastiku ja kultuuri keskus ja eesti keele ja kultuuri instituut, Theatrum, Eesti Rahva Muuseum, Obinitsa Seto Seltsimaja. Toetavad hõimurahvaste programm ja kultuurkapital.

Udmurdid Kloostri Aidas (Postimehe galerii)