Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome keel on Karjalas karjala ja vepsa keelest menukam

05.02.2014

Soome keel on Petroskoi koolides kaheksa korda populaarsem karjala keelest ja 90 korda menukam vepsa keelest, näitab hiljuti lasteaedades läbi viidud küsitlus.

Küsitlus näitas, et järgmisel aastal kooli minevad Petroskoi lapsed tahavad õppida koolis soome keelt kaheksa korda sagedamini kui karjala ja vepsa keelt, kuigi kõik need kolm keelt on Karjala vabariigis põlisrahvaste keeled ja saavad võrdset riigi toetust. 

Petroskoi linnavalitsuse haridusosakonna andmeil tahab 2688 tulevasest esimese klassi õpilasest õppida karjala keelt ainult 140 last ning vepsa keelt vaid 10 last. Soome keele õppimise vastu tundis seevastu huvi 891 last.

Uuringu tulemusi esitleti täna vepsa, karjala ja soome keele toetamist koordineeriva nõukogu kohtumisel.

Haridusosakonna ametnik Jelena Gerassimova esitas koosolekul küsimuse, kuidas kohaliku omavalitsuse haridussüsteem on valmis sellisele tellimusele vastu tulema. Tema sõnul on koolid üldiselt valmis õpetama vähemuskeeli kõigile soovijatele, kuigi osad lapsed peavad selleks astuma kesklinnas asuvasse soome-ugri kooli.

Selleks, et suurendada vepsa ja karjala keelt õppivate laste hulka, on haridusametnikel kavas tuua Petroskoisse õppima rohkem lapsi traditsioonilistest vepsa asulatest. Plaan on selline, et need lapsed võiksid jätkata pärast viienda klassi lõpetamist oma haridusteed Petroskoi vepsa keelt õpetavates koolides ja elada ühiselamus.

КарелНовости: Финский язык в 8 раз популярнее карельского и вепсского в школах Петрозаводска