Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

MTÜ Fenno-Ugria Asutus koostas pöördumise isurite ja vadjalaste kaitseks


MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Pressiteade
12.02.2014

MTÜ Fenno-Ugria Asutus koostas avaliku pöördumise Riigikogule ja ministeeriumidele palvega tõstatada rahvusvahelisel tasandil probleem, et Laugasuu (Ust-Luga) sadama laiendamine ja selle lähedale ehitatavad tööstusettevõtted seavad ohtu põlisrahvaste tuleviku.

Leningradi oblasti isurite ühendus Soikula ja Peterburis tegutsev Vadja Kultuuri Ühing saatis Fenno-Ugria Asutusele eelnevalt pöördumise, milles palutakse hõimurahvaid toetada isurite ja vadjalaste elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamist ning nende rahvaste väljasuremise tõkestamist.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus otsustas pöörduda Riigikogu ning välis-, kultuuri- ja keskkonnaministeeriumi poole palvega juhtida probleemile Euroopa Liidu ametkondade tähelepanu ja viia see ka Läänemeremaade Nõukogusse, mille eesistuja Eesti Vabariik 2014. aastal on. Pole ka väheoluline, et sadama laiendamine suurendab märkimisväärselt keskkonnariske Eesti ja Euroopa Liidu idapiiri vahetus läheduses.

Isurid ja vadjalased on Laugasuu sadamaga seotud tööstustsooni laiendamise pärast täieliku füüsilise hävingu äärel. Piirkonda on kavas ehitada 50 tööstusettevõtet, nende hulgas vägagi keskkonnaohtlikuid. Isurite keskusesse Viistinasse on kavas rajada suur gaasitehas, vadjalaste asualale aga tootmis-logistikakeskus, mille lähedal ei tohiks olla ei elumaju ega puhkealasid. Samas peaksid põlisrahvaste piirkonnad olema Venemaa keskkonnakaitseseaduse alusel erikaitse all.

2010. aasta rahvaloenduse andmeil elas Venemaal 64 vadjalast ja 266 isurit. Need ainulaadsed väikerahvad on eestlaste lähimad sugulasrahvad, kelle hääbumisele on kaasa aidanud repressioonid ja venestamispoliitika. Praegu hävib sadama laiendamise tõttu nende traditsiooniline elukeskkond veekogude, metsa, põldude ja soode näol.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
644 5119, 644 5155, 644 9270
info@fennougria.ee
www.fennougria.ee