Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse pöördumine isurite ja vadjalaste kaitseks

PÖÖRDUMINE

Riigikogu väliskomisjonile, kultuurikomisjonile, keskkonnakomisjonile
EV Välisministeeriumile
EV Kultuuriministeeriumile
EV Keskkonnaministeeriumile

Saime 20. jaanuaril 2014 Leningradi oblasti isuri ja vadja kogukondadelt avaliku pöördumise, milles nad väljendavad oma vastuseisu Laugasuu (Ust-Luga) sadamaehitiste laiendamise ja Viistinasse (Vistino) gaasitehase rajamise suhtes, öeldes, et tööstusrajatised seavad ohtu sealsete põlisrahvaste tuleviku. Vt Pöördumine, lisa 1.

Seltside esimeeste sõnul on isurid ja vadjalased Laugasuu sadamaga seotud tööstustsooni laiendamise pärast täieliku füüsilise hävingu äärel. Peaaegu kogu Soikkola (Soikino) poolsaare rannik on täidetud sadamaterminalidega, mille tagajärjel on isurid ja vadjalased jäetud ilma oma õigustest, nende traditsiooniline elukeskkond veekogude, metsa, põldude ja soode näol hävib. Samuti on ohus vadja rahvuskultuuripargi rajamise plaan.

Pöördumises on rõhutatud, et põliste väikerahvaste õigusi tagava Venemaa seaduse kohaselt on regionaalvõimudel õigus piirata nende rahvaste asualadel majandustegevust, ka keskkonnakaitseseaduses on öeldud, et põlisrahvaste piirkonnad on erikaitse all. Venemaa põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus soodsale elukeskkonnale ja usaldusväärsele teabele selle seisundi kohta. Kahjuks pole aga ehitiste kavandamisel nende seadustega arvestatud.

Pöördumise koostajate hinnangul võivad juba töötavad ettevõtted (naftaterminal, söeterminal, väävliterminal) ning ehitatavad ja kavandatavad sadamaterminalid, lähedalasuv tuumajaam ja tööstustsoon muuta keskkonna olukorra katastroofiliseks, mis avaldab mõju kogu piirkonnale ja ka naaberriikidele.

Kartes oma rahvaste tuleviku pärast, pöördusid isuri ja vadja kogukondade juhid meie poole, et leida oma õigustele laiemat kaitset, säilitada rahva elukeskkond ja kultuuripärand ning peatada rahvaste hääbumine.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus juhib tähelepanu, et Laugasuu sadama laiendamine ja gaasitehase rajamine ähvardab pühkida rahvaste maailmakaardilt ühed väiksemad rahvad Euroopas – vadjalased, keda 2010. aasta rahvaloenduse järgi on 64 inimest, ning isurid, keda on 2010. aasta rahvaloenduse järgi 266 inimest ja kelle põline eluala asub kavandatava tehase lähedal.

Sellest tulenev kahju on korvamatu kaotus Euroopa ja kogu maailma kultuurile, samuti on toimuv vastuolus 1948. aastal vastu võetud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ja 2007. aastal vastu võetud ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga. Samuti juhime tähelepanu, et kavandatav sadamate ja tööstuse areng suurendab märkimisväärselt keskkonnariske Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu idapiiri vahetus läheduses.

Palume juhtida Venemaa riigiasutuste ja võimuorganite tähelepanu, et kavandatav on rahvuslik tragöödia maailmas ainulaadsetele väikerahvastele ja võimalik ökokatastroof ei halvenda elukvaliteeti mitte ainult Leningradi oblastis ja Peterburis, vaid on ohuks kogu Läänemere äärsele elanikkonnale.

Palume juhtida toimuvale Euroopa Liidu ametkondade tähelepanu ja tõstatada teema rahvusvahelisel tasandil. Palume tõstatada võimaliku rahvusliku ja ökoloogilise katastroofi probleem Läänemeremaade Nõukogus, mille eesistuja on 2014. aastal Eesti Vabariik.

Fenno-Ugria Asutus MTÜ juhatus
 


Teemakohaste artiklite viited:


23.01.2014 Ижоры бьют тревогу: на них надвигается карбамидный завод

11.01.2014 Жители Вистино мешают появлению ЗАВОДА. Людей будут ПЕРЕСЕЛЯТЬ? Что выяснили на общественных слушаниях под Кингисеппом?


02.12.2013 На месте этнокультурного парка в Усть-Луге может появиться промзона

07.11.2013 Жители Вистинского поселения просят Губернатора Ленинградской области отказаться от строительства карбамидного завода

22.01.2014 Isurid võitlevad Viistina gaasitehase vastu

04.12.2013 Vadja muuseum ei saa võimudelt tegutsemisluba

04.09.2013 Vadjalased protestivad sadamaehitiste vastu

03.07.2013 Ust-Luga linnaehitusplaane pole maha maetud