Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Venelased pole nõus udmurdi keelt õppima

13.02.2014

Udmurdi rahvusühendus Udmurt Keneš on teinud ettepaneku muuta vabariigi koolides udmurdi keele õppimine kohustuslikuks, kuid venelaste esindajad on selle vastu.

Venemaa Üldrahvalik Liit ja liikumine Venemaa Vabastatakse Meie Jõududega tegid avalduse, milles teatasid, et on kategooriliselt selle vastu, et udmurdi keelt peaksid hakkama kohustuslikus korras õppima venelaste ja teiste rahvaste lapsed.

Avalduses teatatakse, et ei mingist etapiviisilisest keeleõppele üleminekust pole juttugi, see oleks sunniviisiline teise kultuuri pealesurumine. "Udmurdid tegelegu udmurtidega" – selliste sõnadega võtsid vene natsionalistlikud ühendused oma seisukoha avalduses kokku.

Udmurdi keele õppimine võib avalduse koostajate meelest muuta vene rahva väiksemaks, sest venelased on maailma suurrahvas ja peaksid õppima samaväärsete rahvaste keeli. Avalduses on öeldud, et Udmurtia keelepoliitika taustaks on aastatepikkune sihikindel töö vene kultuuri- ja ajaloopärandi hävitamisel, vene rahva kultuuritaotlusi ignoreeritakse. 

Udmurdi vabariigi seadusandlik kogu hakkab veebruari lõpul arutama uut haridusseadust, seoses sellega on Udmurt Keneši eestvedamisel tekkinud arutelu udmurdi keele õppimise muutmisest kohustuslikuks. Ühendusele on küll välja pakutud, et nad muudaksid oma seisukohta ja taotleks etapiviisilist udmurdi keele kohustuslikule õppimisele üleminekut, kuid nad pole sellega nõustunud. 

Udmurdi riiginõukogu esindaja, teaduse, hariduse, kultuuri ja noorsoopoliitika komisjoni juht Natalja Sudarikova nimetas hiljuti arutelu udmurdi keele kohustuslikuks muutmisest perspektiivituks. Ta ütles, et otsuse tegemisel ei saa jätta arvestamata lastevanemate ja laste soove ning leidis, et keelt võiks õpetada süvendatult eksperimentaalkorras. 

Udmurdi keel on vene keele kõrval Udmurdi vabariigi teine riigikeel ning seda räägib 2010. aasta rahvaloenduse andmeil 324 000 inimest.

Россия Освободится Нашими Силами: Русские откажутся от принудительного обучения удмуртскому языку! Совместное заявление РОС и РОНС

Uralistica: “Удмурт Кенеш” не согласна на поэтапный переход к изучению удмуртского языка