Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Tartus ilmus ingliskeelne ersa keele õpik

17.02.2014

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus andis elektroonilisel kujul välja Niina Aasmäe ersa keele õpiku inglise keeles "An Introductory Course of the Erza Language", mis on keskuse 7. üllitis. 

Väljaanne on kättesaadav Tartu ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi leheküljel. Õpik koosneb kümnest peatükist, iga üksus käsitleb uusi grammatikateemasid ja toob näiteid nende kasutamisest kõnes.

Igas õppetükis on harjutusi, mille abil saab õppija harjutada uue grammatika ja sõnavara lugemist, kuulamist, kõnelemist ja kirjutamist. Näitetekstid räägivad elulugudest, pere- ja igapäevaelust, vabast ajast ja reisimisest ning kajastavad ersa rahva minevikku ja tänapäeva.

Iga õppetüki lõpus on uute sõnade nimekiri koos inglise tõlkega. Lisas on ka suurem sõnade nimekiri, mis sisaldab kõiki õpikus kasutatud sõnu. Kursusega on kaasas audiovisuaalsed materjalid ja helisalvestised.

Õpikus on kasutatud ladina tähestikku soome-ugri transkriptsioonis. Selgitatud on ka kirillitsa kasutamist ersa kirjakeeles. Õpik on mõeldud eelkõige soome-ugri keeleteadust õppivatele üliõpilastele.

Ingliskeelse õpiku aluseks on 2012. aasta aprillis ilmunud eestikeelne variant "Kortatano erźaks. Räägime ersa keelt". Õpiku koostamisel on olnud abiks nii aastate jooksul ersa keele kursustel osalenud kui ka Aasmäe kolleegid.

Ersa keele õpiku autor on Tartu Ülikooli soome-ugri keelte foneetika teadur, ersa Niina Aasmäe. Raamatu ilmumist toetas hõimurahvaste programm. Ersa keele õpik ilmus Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse sarjas, milles ilmub eri keeltes õppevahendeid, uurimusi ning üldharivaid teoseid uurali rahvaste keelte ja kultuuri alal.

AN INTRODUCTORY COURSE OF THE ERZYA LANGUAGE
Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv


Ariste keskuse üllitised