Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udmurtias ei kuulutatud keeleõpet kohustuslikuks

25.02.2014

Udmurdi vabariigi riiginõukogu lükkas tagasi ettepaneku udmurdi keele õppimise kohustuslikuks muutmisest: poolt hääletas 7 saadikut , vastu 57.

Muudatusettepaneku tõi vabariigi seadusandlikusse kogusse rahvusühenduse Udmurt Keneš president Igor Semjonov. Oma kõnes ütles ta, et Venemaa on ajalooliselt paljurahvuseline riik, emakeelte kaitse on aga riigi kohustus.

Ta viitas statistikanäitajatele, mille kohaselt on udmurtide arv viimase ja eelviimase rahvaloenduse vahelise ajaga oluliselt vähenenud ja teatas, et udmurdi keelt õpetatakse vabariigi koolides kolmandiku võrra vähem.

Semjonovi sõnul aitaksid udmurdi keele positsiooni paranemisele kaasa institutsionaalsed meetmed, nagu näiteks kohustuslik keeleõpe koolides. Ta rõhutas, et keele õpetamist tuleks alustada järk-järgult. 

Semjonovi esinemist kommenteeris riiginõukogu teaduse, hariduse, kultuuri ja noorsoopoliitika komisjoni juht Natalja Sudarikova, kes selgitas, et miski ei sega udmurdi keele õpetamist ka praegu kehtiva haridusseaduse alusel. 

Ta ütles samuti, et on vaja arvestada pedagoogilises protsessis osalejate – õpetajate, lapsevanemate ja laste endi – arvamusega, viidates ilmselt asjaolule, et paljud vanemad ei soovi udmurdi keele kohustuslikuks muutmist.

Udmurdi keel on vene keele kõrval Udmurdi vabariigi teine riigikeel ning seda räägib 2010. aasta rahvaloenduse andmeil 324 000 inimest.

Uralistica: Госсовет Удмуртии отклонил поправку о введении обязательного изучения удмуртского языка