Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sjatko ühing tänas ersa rahvusliidri tunnustamise eest

26.02.2014

Ersa-Mokša kultuuriühing Sjatko õnnitles ersa rahvusliidrit Grigori Mussaljovi, kes pälvis Maarjamaa Risti teenetemärgi ning avaldas tänu tunnustuse eest.

Sjatko liikmete hinnangul tõstis Toomas Hendrik Ilves ersa rahva eneseteadvust. Kultuuriühing avaldas tänu Eesti presidendile ja kõikidele eestlastele, kes on ersad nii soojalt oma soome-ugri perre vastu võtnud.

"See annab meile võimsa impulsi oma idenditeedi säilitamiseks meie teisel kodumaal Eestis," kirjutasid Sjatko liikmed Fenno-Ugria Asutusele saadetud teates. 

President Toomas Hendrik Ilves andis 23. veebruaril Pärnus Endla teatris ersa keele eest võitlejale Grigori Mussaljovile üle Maarjamaa Risti teenetemärgi. Mussaljov on nende seas, keda Eesti tunnustab vähemusrahvuste eest seismise ja nende rahvusliku omapära hoidmise eest. President tunnustas Eesti iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärkidega 99 inimest.

Matemaatikuharidusega Grigori Mussaljov (Kšumantsjan' Pirguž, sünd 1940) on ersa rahvusliikumise liider ehk injazor. Ta on 1990. aastal asutatud ühenduse Mastorava üks asutajatest, 1993. aastal loodud ersa keele päästefondi esimees ja selle fondi poolt väljaantava ajalehe Erzjan Mastor toimetaja.

Erzjan Mastor on tänaseks ainuke opositsiooniline ajaleht Mordvamaal ning Mussaljov ei ole oma kodumaal võimude poolt soositud. Mordva vabariigis soositakse ersade ja mokšade jaoks ühisnimetust mordvalased, Mussaljov aga on alati seisnud just ersade kui eraldiseisva rahva ja nende huvide eest. 

Injazor on Mussaljovi enda sõnul inimene, kes ühendab ja kaitseb rahvast. Mussaljov peab oma ülesaneks kaitsta ersa kultuuri, keelt ja traditsioone, kaitsta rahva huve võimude ees ning korraldada rituaalseid üritusi, tseremooniaid ja pidustusi.

Mussaljovi eestvedamisel hakkasid ersad alates 1999. aastast iga kolme aasta tagant korraldama Rasken Ozksi nime kandvaid suurpalvuseid, milletaolisi peeti umbes 400 aastat tagasi. Palvustele koguneb tuhandeid inimesi, kuigi õigeusu vaimulikud peavad neid paganlikeks tumedate jõududega seotud ettevõtmisteks.

Mussaljov on innustanud oma rahvuskaaslasi võtma tagasi vanu ersa nimesid. Tema enda nimi Kšumantsjan' Pirguž on võetud tema koduküla Kšumatsi asutaja Pirguži auks.

Mussaljov käis mullu Eestis ja osales ersa keele päevale pühendatud üritustel. Koos teiste ersa rahvusliikumise esindajatega kohtusid nad ka president Ilvesega, kus arutasid keele ja kultuuripärandi hoidmist ning soome-ugri hõimurahvaste koostööd.

VPK: Vabariigi President annab iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärgid 99 inimesele