Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eestimaa Ungarlaste Ühendus tähistas 25. aastapäeva

14.03.2014

MunkácsyandsignaturePM.jpgMihály Munkácy nimeline Eestimaa Ungarlaste Ühendus tähistas Ungari rahvuspüha, 1848. aasta revolutsiooni aastapäeva eelõhtul oma 25. aastapäeva temaatilise konverentsiga.

Põhjaliku ülevaate 25 aasta tegevusest andis seltsi esimees István Bán, kelle hinnangul on kõiki asutamise ajal seatud põhieesmärke täidetud edukalt kogu tegutsemisaja vältel.

Selts on tegelenud ungari identiteedi säilitamisega ja hoidnud sidemeid emamaaga, arendanud ungari keele oskust ja andnud seda edasi ungarlaste järeltulevale põlvele, tähistanud rahvuslikke ja kiriklikke tähtpäevi ning tutvustanud ungari kultuuri.

Ühendus on oma tegevuses panustanud ka soome-ugri suhete edendamisse, olles hõimupäevade taastamisel 1988–1990 ürituste üheks peakorraldajaks ning aidates kaasa väiksemate soome-ugri rahvusseltside sünnile. Tehtud on tihedat koostööd ka Skandinaavia ja Baltimaade ungarlaste seltsidega ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Mihály Munkácy (pildil) nimeline Eestimaa Ungarlaste Ühendus asutati 5. novembril 1988 – Eesti taasiseseisvumisaja äreval ajal. Seetõttu on ungarlased pidanud alati tähtsaks eestlaste püüdluste toetamist ja lojaalsust oma praegusele kodumaale.

Ungari ja Eesti kultuurisuhetest läbi aegade pidas konverentsil ettekande Ungari instituudi juhataja Urmas Bereczki. Ungarluse elujõu säilitamise võimaluste üle väljaspool emamaad ja väärtushinnangute edasiandmise vajadusest uutele põlvkondadele arutles Lääne-Euroopa üleriigiliste ungarlaste organisatsioonide liidu esindaja Ernö Deák Viinist.

Tervitussõnavõttudega esinesid konverentsil Ungari suursaadik Erik Haupt, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa ning rahvusvahelise ühtekuuluvuse komitee esimees János Árpád Potápi Ungarist, samuti Eesti kodanikuühiskonna esindajad Eestimaa Rahvuste Ühendusest, Eesti-Ungari Seltsist ja Fenno-Ugria Asutusest.

Tunnustusena tõhusa tegevuse eest emakeelse kultuuri säilitamisel anti konverentsil seltsi esimehele István Bánile üle Ungari riigi kõrge autasu – rüütlirist.

Aastapäevaüritus lõppes rahvuspühale pühendatud kontserdi ja koosviibimisega Estonia talveaias. Kuni 31. märtsini on Ungari Instituudis avatud seltsi esimehe ja Ungari aukonsuli István Báni fotonäitus "Doonault kallastele: Buda ja Pest (2012–2013)", kus on eksponeeritud 20 fotot, mille keskmes on Doonau jõgi. Näitusekülastaja saab tutvuda ka Doonau üleujutuse aegsete piltidega.