Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi: Art Leete ettekanne Kazõmi sõjast 1930. aastatel, EKIs 02.03

Kolmapäeval, 2. aprillil kell 17.00
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Hõimuklubi

Kazõmi sõda: hantide ja metsaneenetsite vabadusvõitlus 1930. aastatel

Tartu Ülikooli etnoloogiaprofessor Art Leete räägib oma ettekandes 1930. aastatest Lääne-Siberis, mil toimusid radikaalsed nõukogude moderniseerumisprotsessid. Nende reformide keskpunktiks valiti võimude poolt Kazõmi jõe ala kui kõige tugevam põliskultuuri regioon. Kohalikud põliselanikud reageerisid ootamatutele laiaulatuslikele muutustele ülestõusuga, mida tuntakse Kazõmi sõja nime all.

Ettekanne käsitleb ülestõusu põhjuseid, sündmuste käiku ja laiemate ühiskondlike arengute tausta, millele toonased sündmused asetusid, aga ka nende sündmuste mõjusid põlisrahvaste hilisematele kultuuriarengutele.

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut

Toetab: Eesti Kultuurkapital

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.