Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas projektitoetusi

03.04.2014

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2. aprillil oma tänavusel teisel istungil eraldada:

1. Soome-ugri kirjandusühingule Kuzma Abramovi ajaloolise romaani "Purgaz" avaldamiseks 2290 eurot;
2. Eesti Ingerisoomlaste Liidule Eesti ingerisoomlaste XXIV laulu- ja tantsupeoks Paides 2500 eurot;
3. MTÜle Etnomeedia dokumentaalfilmiks "Loomingurõõm" 480 eurot;
4. MTÜle Peipsimaa Kogukonnaköök Eesti toidukultuuri tutvustamiseks soome-ugri toidufestivalil 2000 eurot;
5. Eesti Rahva Muuseumile näituseks "Soome-ugri bränd" 1000 eurot;
6. Tartu Marilaste Liidule Pariisi konverentsil osalemiseks 1650 eurot;
7. Eesti soome-ugri rahvuste ühendusele rahvusvaheliseks soome-ugri kultuuri- ja kunstifestivaliks ARTE 1100 eurot;
8. Ersa kultuuriühingule Sjatko eepose "Mastorava" täiendatult väljaandmiseks 1000 eurot;
9. Eesti-Mordva Seltsile projektiks "Eesti-Mordva Selts 20 aastat Eestis" 1000 eurot;
10. Tartu Nefa Rühmale soome-ugri noortele animatsioonitöötoa läbiviimiseks 3200 eurot;
11. MTÜle Nisi Masa Estonia soome-ugri filmifestivali korraldamiseks 2500 eurot;
12. MTÜ Fenno-Ugria Asutusele aastaraamatu "Soome-ugri sõlmed 2013" trükikuludeks 2200 eurot;
13. Eesti Rahva Muuseumile DVD "Eesti etnograafiline film 3. Vepslased" väljaandmiseks 1723 eurot;
14. MTÜ Fenno-Ugria Asutusele soome-ugri noorte pärimusmuusikute osalemiseks Eesti Etno laagris ja Viljandi pärimusmuusikafestivalil 1380 eurot;
15. Värska vallavalitsusele udmurdi ansambli Tšiptširgan osalemiseks Seto Folgil 2000 eurot;
16. MTÜ Fenno-Ugria Asutusele udmurdi kirjaniku Arzami Otšei osalemiseks kirjandusfestivalil Eestis 480 eurot;
17. Setu Kultuuri Fondile projektiks "Külä oppas!" 800 eurot;
18. Ljudmila Jamurzinale Venemaa fennougristide konverentsil osalemiseks 175 eurot;
19. Tallinna Mari Seltsile mari pühapäevakooli õppematerjalide ostmiseks 150 eurot;
20. Jürgen Dengole FUNi esindajate sõiduks MAFUNi juhatuse koosolekule Bõgõsse 1000 eurot;
21. Wikimedia Eestile soome-ugri Vikipeediate esindajate kohtumiseks 2014. aastal 2000 eurot;
22. Tiina Kloostrile soome-ugri üliõpilaste osalemiseks konverentsil IFUSCO XXX Göttingenis 5000 eurot;
23. MTÜle U-Pööre soome-ugri kultuuripealinna 2015 konkursi läbiviimiseks 2000 eurot;
24. OÜle Huba Eesti-Soome ansambli Runorun heliplaadi väljaandmiseks 500 eurot;
25. MTÜ Fenno-Ugria Asutusele soome-ugri rahvaste kultuuritegelaste ja rahvuslike muusikaürituste korraldajate vastuvõtuks Eesti XXVI laulu- ja XIX tantsupeol 2300 eurot;
26. Ersa-mokša folklooriansamblile Kiljeine I mokša kultuuripäevade korraldamiseks Eestis 1024 eurot;
27. MTÜ Fenno-Ugria Asutusele 2014. a Ilmapuu auhinna väljamaksmiseks 4000 eurot.

Tõnu Seilenthal
hõimurahvaste programmi nõukogu esimees